På feil klode?

Undertegnede oppfyller minstekravet til skribenter i denne spalten - altså personer som ikke til daglig ferdes i læreanstaltens auditorier og laboratorier. Riktignok ruslet jeg en tid rundt som bibliotekar ved daværende NTHB, men oppildnet av Sigurd Obstfelders tankefulle fjes på tidsskriftlesesalen - «Jeg er visst kommet på en feil klode» - besluttet jeg å skrive romaner i stedet for å anskaffe og lagre andres nedtegnelser.
En medvirkende årsak til avskjeden for snart 23 år siden var min inngrodde aversjon mot forkortelser og skjematiske diagrammer. Da jeg forlot Gløshaugen, var de fossile hullkortene i ferd med å bli erstattet av EDB, og skumle ord som FORTRAN og COBOL hadde allerede dukket opp. Og kunne du ikke konstruere grafer - altså forenkle en sak ved hjelp av firkantede symbolbokser med forbindelseslinjer og piler mellom boksene - var du redningsløst akterutseilt.
Et hvilket som helst faglig problem, om det så gjaldt spisepausens varighet, gjorde seg best dersom det kunne fremstilles i kvadrater, forsynt med dertil egnede forkortelser. Påvirket av overhead-effekten ble også jeg slave av ord-rasjonaliseringen. For å innynde meg hos sjefen, lanserte jeg derfor uttrykkene XIF og DATALIB. Begge ble mottatt med ovasjoner, og så vidt jeg vet finnes det fremdeles folk ved biblioteket som vet hva de betyr!
Siden den gang er NTHB omdøpt to ganger, først til NTUB, deretter redusert til en del av UBiT, og gode, gamle NTH er nå blitt underlagt UNIT, unnskyld, NTNU. IT er in, og ved hjelp av BIBSYS kan du benytte INFOSØK mens bibliotekarene deltar på IFLA-møter. I Universitetsavisa, som foreløpig ikke er forkortet til UNAV, leser jeg om ORGUT, FUF, SA, TA, ITEA og SEUT. For de innvidde er dette sikkert flotte, meningsfylte og begripelige ord, men for en som står utenfor, fortoner de seg som orwellsk nytale.
Skjønt enkelte formuleringer på ORGUT-sidene virker skremmende gamle og velkjente. Som f.eks. den at «lederrollen bygger på en kombinasjon av høy faglig kompetanse, lederegenskaper og et definert sett av krav og forventninger, ansvar og myndighet». Eureka! Nok en gang er tråden i brunsukkeret oppfunnet. Igjen skal styring og ledelse omorganiseres, rasjonaliseres og puttes i bokser.
Da det ble forbudt å sjøsette flere Jonathan’er i Palmehaven, fikk entusiasmen min det første skudd for baugen, og den døde fullstendig den dagen da universitetet i navnet utelukkende ble teknisk og naturvitenskapelig, da humaniora-folkene altfor lett bøyde hodet og lot seg spille ut over sidelinjen. Sannsynligvis er det min feil, men jeg orker liksom ikke å følge med lenger, enda jeg bor i Trondheim. Spørsmålet er: Fortoner omverdenen seg like kryptisk for de NTNU-ansatte som NTNU gjør for meg? Anser f.eks. kjemiprofessorene - i likhet med de fleste norske politikere - skjønnlitteratur som like avsindig kjedelig og formålsløs tidtrøyte som jeg oppfatter ORGUT? Sagt på en annen måte: Hvorfor er folk flest i byen så lite opptatt av hva som foregår ved landets mest avanserte lærested?
Ta nå de stakkars ungkalvene, som lærde skal bli. «Før i tiden» var Det runde hus stappfullt hver lørdagskveld - takket være informative foredrag og heftig debatt. Det ble regnet som en selvfølge blant studentene å være samfunnsengasjerte, å bry seg om ting som skjedde utenfor NTH. Og for alle oss andre var Gløshaugen en del av byen. Kan forklaringen være at NTNU er blitt rent for stort? Etter min mening burde hele universitetet ha ligget på Øya, og Regionsykehuset på Dragvoll. Men fysiske omkalfatringer hjelper nok ikke dersom NTNU er mer opptatt av ORGUT-diagrammer enn at studentene skal ut i virkelighetens verden etter avlagte eksamener.
Nå i høst er jeg med i en komité innen Trøndersk Forfatterlag som skal sørge for at årets Mykle-seminar blir bragt vel i havn i slutten av november. Dette er et tilbud til litteraturinteresserte mennesker i Trondheim, og forleden spurte vi oss selv: Hvorfor har vi i den forbindelse ikke funnet det naturlig å søke samarbeid med Nordisk institutt? Fordi vi (feilaktig?) føler at kommunikasjonen ikke vil bli bra nok, at vi snakker hver vårt dialekt, eller vi frykter at evenementet vil få for mye preg av forelesninger og auditorium?
Joda, det finnes prisverdige forsøk på kontakt og popularisering. Både Schrödingers katt, Lørdags-universitetet og Gudskjelovfredagen er bra tiltak hvor NTNU har hatt en finger med i spillet. Hva det hele dreier seg om, er de forskjellige instituttenes interesse for byen, og ikke minst - for menneskene i den. Altfor få fagkyndige ved NTNU leverer f.eks. lesverdige kronikker til Adresseavisen. Dere lider vel ikke av skrivevegring, av redsel for ikke å kunne uttrykke dere på forståelig norsk?
Som forfatter prøver jeg å forholde meg til verden rundt meg, til den riktige kloden, den jeg selv bebor. Prøver NTNU? Men igjen: Dette er kun min oppfatning av universitetet, og muligens er den gal. Kanskje er det nettopp den rasjonelle, firkantede, til tider byråkratiske tankegangen - selve språket - som skyver meg vekk fra et miljø som burde virke som en magnet på et menneske som selv regner seg som stadig lydhør og oppegående. Jeg vil gjerne bli satt på prøve, men helst uten diagrammer!

 Fredrik Skagen
 Forfatter, Trondheim
 

forsida  nyheter  kronikk  innspill  kultur  debatt