Kultur:

Gudskjelovfredag: Fredagskveld med høy temperatur. Æren for dette skal tilskrives både arrangør, innledere, panel og sal - og ikke minst en profesjonell og velopplagt debattleder, Anne Grosvold.
 


forsida  nyheter  kronikk  innspill  kultur  debatt