Det spøker for Student-TV

Studentenes egen TV- stasjon har ett år på seg til å lage bedre programmer. Ellers er det slutt. Stemningen i Velferdstinget er entydig.

Det var på et møte i forrige uke at Velferdstinget - studentenes eget organ - vedtok å oppfordre Studentsamskipnaden i Trond-heim (SiT) til i si opp avtalen med Studentersamfundet om utgiverselskapet Mediastud A/S. Samtidig bes SiT om å ta opp nye forhandlinger med Studentersamfundet - den andre eieren av utgiverselskapet Mediastud A/S ? for å komme fram til en ny driftsavtale for Under Dusken, Studentradioen og, som det heter lett truende, «under visse forutsetninger Student-TV».

Lederen av Velferdstinget er Patrik Pedersen. Han har også vært saksbehandler for Velferdstinget i denne saken.

- Vi legger ikke skjul på at problemet er Student-TV. Vi savner dokumentasjon på hvor mange som ser på denne stasjonen, og har en mistanke om at den ikke har særlig appell. Det skal godt gjøres å treffe på folk - studenter eller andre - som føler at Student-TV er et tilbud de trenger. Når vi ber om at avtalen med Mediastud sies opp, er vi oppmerksom på at avtalen har ett års oppsigelsesfrist. Samtidig skal det forhandles om en ny driftsavtale. Det betyr at Student-TV har et helt år på seg til å bevise at folk ser på stasjonen.

- Hva er galt med Student-TV ?

- Velferdstingets oppgave er å forvalte semesteravgiften som alle studentene i Trondheim betaler inn. Vi kan ikke bruke særlig penger på et medietilbud som ingen bryr seg om. Velferdstinget har med sitt vedtak med andre ord lagt et press på kreftene bak TVen for at de skal favne bredere og være sikre på at noen ser på programmene deres.

- Har du selv sett på Student-TV? 

- Ja. Det var ganske spesielle greier. Men dette handler ikke om min smak. Det handler om hvorvidt stasjonen overhodet når ut til studentene. Slik saken står i dag, betviler Velferdstinget det.

Ingen føringer

- Når driftsavtalen med Mediastud A/S sies opp, omfatter dette også Under Dusken og Studentradioen. Hvilke innsigelser har Velferdstinget til disse?

- I utgangspunktet ingen. I vedtaket ligger det ingen føringer eller skjulte holdninger til Under Dusken og Student-radioen.

- I vedtaket ber dere eierne (SiT og Samfundet) se på måten det velges redaktør på i de tre mediene. Hva ligger det i dette vedtaket?

- Semesteravgiften betales av alle studentene i Trondheim. Redaktørene velges av storsalen i Studentersamfundet. Men for å kunne komme i storsalen og stemme, må man være medlem av Studentersamfundet. Vi mener at studenter som ikke er medlemmer av Samfundet, derfor ekskluderes fra å delta i redaktørvalget, og dette bør antakelig endres.

- Ved at redaktør velges ved urnevalg ?

- Nei. Men kanskje ved at alle studenter som har betalt semesteravgift får komme i storsalen og stemme når det skal velges redaktør.

- Dere ber også eierne vurdere hvorvidt det skal nedsettes et redaksjonråd for de tre mediene ?

- Ja. Men vi har ingen bastante oppfatninger om det. Vi ber bare om at spørsmålet vurderes, sier Velferdstingets leder, Patrik Pedersen.

Redaksjonsråd: Nei takk

Ansvarlig redaktør Lars Olav Fosse i Under Dusken liker ikke vedtaket i Velferdstinget, og synes det smaker av overstyring.

- Å jobbe i studentmediene er gratisarbeid. Det er ingen som gidder å bruke energi på å skape noe positivt hvis man skal bli overstyrt og påpasset av et redaksjonsråd. Og hva er det egentlig Velferdstinget mener når de snakker om redaksjonsråd - Hvilken innflytelse skal det ha ? Uansett - tanken om et redaksjonsråd er dødfødt i forhold til både Under Dusken, radioen og TVen, slår han kontant fast.

- Synsing

- Når det gjelder Student-TV synes jeg Patrik Pedersen synser, kort og godt. Verken han eller Velferdstinget har belegg for å hevde at Student-TV mangler seere. Men allerede i denne uka skal det være en stor seer- og lytterundersøkelse blant studentene i Trondheim. Først når resultatene fra den foreligger, kan man ha en oppfatning om oppslutninga rundt både radioen og TVen. Det er dessuten rart at Velferdstinget ber om at det skal forhandles fram en ny avtale, når man ikke vet om Student-TV skal være en del av avtalen eller ikke.

- Velferdstinget er kritisk til måten redaktører velges på ?

- Det er også en merkelig problemstilling. Alle som ønsker å være med på å påvirke redaktørvalgene , kan jo bare melde seg inn i Studentersam-fundet, sier redaktør Lars Olav Fosse i Under Dusken.
 


EINAR MYRENGET
Forsida
flere nyheter