NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 
Færre fakultet

Fakultet- og instituttstrukturen skal endevendes gjennom de neste par årene. Resultatet kan bli betydelig færre enheter enn i dag.
Men: - Vi stiller oss helt åpne, sier universitetsdirektøren.

Støvet har ennå ikke rukket å legge seg etter omkalfatringen som Orgut medførte, før rektoratet og universitetsdirektøren varsler nye initiativ. Vigdis Moe Skarstein orienterte nylig Kollegiet og Sentralt samarbeidsutvalg om at man vil benytte høsten til å legge løpet for hvordan man skal legge opp en ny prosess for å gå gjennom fakultet- og instituttstrukturen. Moe Skarstein sier hun foreløpig ikke vet hvordan en slik prosess skal kjøres.

- Det er det vi skal bruke høsten til å planlegge - sammen med organisasjonene og de valgte lederne ved NTNU.

Bakgrunnen for dette initiativet er et brev fra KUF hvor NTNU blir bedt om å se nærmere på fakultetsstrukturen. Det er dette man nå tar fatt i, sier universitetsdirektøren.

- Vi valgte å orientere kollegiet på et tidlig tidspunkt i prosessen, for å gi folk best mulig tid til å tenke systematisk omkring dette. Men jeg understreker at det å foreta en gjennomgang av fakultet- og instituttstrukturen ikke nødvendigvis er det samme som å slå fast at institutter og fakultet vil bli slått sammen. Vi innleder denne prosessen med fullstendig åpne kort, sier Moe Skarstein.

Universitetsledelsen tar mål av seg å sluttføre denne prosessen innen det nåværende rektoratets periode er omme. Med andre ord er planen å bli ferdig i løpet av to og et halvt år.

Tallrikt på NTNU

NTNU har klart flere fakultet og institutt, sammenliknet med de øvrige norske universitetene. Hovedårsaken til det er at NTNU inkorporerer det gamle NTH, med sine tallrike undervisningsenheter. Derfor imøteser mange innen HF- og SVT-fakultetene på Dragvoll en reduksjon i antall institutter og fakulteter på Gløshaugen.

- Er det enhetene på Gløshaugen som står mest laglig til for sammenslåing?

- Potensialet er størst her. Men jeg gjentar at ingenting er gitt på forhånd.

- Kan det tenkes at NTNU får halvert antall institutter når prosessen er sluttført om 2-3 år?

- Det vil i så fall overraske meg. Men intet skal avskrives på dette tidspunkt.

Moe Skarstein sier at antall enheter ikke nødvendigvis er den eneste problemstillingen man kan se på. En annen dimensjon er antall nivå.

- Det er ikke gitt at vi må beholde både institutt- og fakultetsnivået. Det finnes universiteter som bare har ett nivå, beliggende et sted mellom de to. Men igjen: Alle muligheter holdes åpne.

- Orgut ble anklaget for å gjøre NTNU mer lik et bedriftskonsern. Betyr den prosessen dere nå innleder at NTNU vil være et skritt nærmere mot et slags aksjeselskap?

- Orgut resulterte ikke i konsernstyring. Dette er snakk om to ulike problemstillinger, som må holdes fra hverandre - hvordan studenter og ansatte skal utøve innflytelse, og hvorvidt de skal ha innflytelse. Svaret på det siste spørsmålet har ligget fast hele tida. Det første spørsmålet debatteres kontinuerlig, sier universitetsdirektør Vigdis Moe Skarstein.


TORE OKSHOLEN

Brev fra KUF

Kirke,- utdannings- og forskningsdepartementet skrev et brev til NTNU i mars. Det er dette brevet som danner bakgrunnen for NTNU-ledelsens initiativ. I brevet, som bærer tittelen «Faglig og administrativ organisering av Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet» heter det blant annet: «Vi har merket oss universitetsstyrets uttalelse om at det er mulig å redusere antall fakulteter ytterligere, og forutsetter at det nye styret fortløpende vurderer endringer i fakultetsstrukturen med sikte på å komme fram til færre fakulteter.»