NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 
Sorggruppe for studenter

Under mottoet hjelp til selvhjelp har Human-Etisk Forbund (HEF) siden i vår hatt sorggruppe for studenter som har opplevd et dødsfall blant noen de er glad i. HEF har fått få henvendelser og synes derfor det er viktig å vise folk at det finnes et slikt tilbud.

- Hvis man ikke har noen å snakke om sorgen med, kan det bli en ensom og kanskje unødig langvarig smertefull prosess. Ikke alle studenter i en studentby av Trondheims størrelse har noen de synes de kan gå til med sorgen sin, sier lærerstudent Elin Holm fra HEF.

Hun presiserer at formen på sorggruppen må utvikles sammen med deltakerne. Det må lages et sett regler som alle kan enes om: om for eksempel taushetsplikt, rutiner og møtestruktur.

- Det er helt avgjørende at det opparbeides en trygghet innad i gruppa, så folk tør å komme med det de har på hjertet, sier Holm som har erfaring med selvhjelpsgrupper og som også har gjennomgått kurs for samtalepartnere. Men terapeut er hun ikke.

- Det er det viktig at både vi og deltakerne i gruppa er klar over. Vi er medmennesker, ikke profesjonelle. Men vi sitter på ressurser som vi gjerne vil bruke til å hjelpe andre. Det vi ikke kan tilby, er hjelp til å takle alvorlige depresjoner eller andre psykiske problemer. I slike tilfeller må vi henvise videre til det offentlige hjelpeapparatet.


Om det skulle melde seg for få studenter til å danne en gruppe, om du ikke synes du kan vente på oppstartingen av neste gruppe, eller om du helst vil slippe å snakke med flere enn én, tilbyr HEF også individuelle støttesamtaler. HEFs telefonnummer er 73 52 53 90, og telefonen er betjent fra kl. 9 til kl. 15.30 på hverdager. Du kan også skrive e-post til Elin Holm: elinhh@stud.alu.hist.no