NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 

 
 
 

Eit rotte- race

Rotta heiter Nils og trivst i NTNU sine forskingslaboratorium. Nils er med i eit av mange grunnforskingsprosjekt ved universitetet. Grunnforsking er via stor plass i Det Norske Videnskaps-Akademi si alternative forskingsmelding.
 

Dette forskingsstrategiske dokumentet vert lansert 27. september. Som fyrste avis kan Universitetsavisa presentera delar av innhaldet i meldinga frå Videnskapsakademiet på dei følgjande sidene.

I meldinga rettar Videnskapsakademiet kritikk mot kvaliteten på den humanistiske og samfunnsfaglege forskinga. Akademiet vil dessutan ha ei meir effektiv forskarutdanning. Stipendiatane fryktar det blir eit rotterace