NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 
Reportasjer

Eit rotte- race. Rotta heiter Nils og trivst i NTNU sine forskingslaboratorium. Nils er med i eit av mange grunnforskingsprosjekt ved universitetet. Grunnforsking er via stor plass i Det Norske Videnskaps-Akademi si alternative forskingsmelding.

Dette forskingsstrategiske dokumentet vert lansert 27. september. Som fyrste avis kan Universitetsavisa presentera delar av innhaldet i meldinga frå Videnskapsakademiet på dei følgjande sidene.

I meldinga rettar Videnskapsakademiet kritikk mot kvaliteten på den humanistiske og samfunnsfaglege forskinga. Akademiet vil dessutan ha ei meir effektiv forskarutdanning. Stipendiatane fryktar det blir eit rotterace

Drømmer. NTNU-studenten Anh Kiet Nguyen drømmer om å vinne Nobel-prisen i fysikk. For kort tid siden vant han Sintef-prisen for fremragende forskning. For 19 år siden kom den 11 år gamle båtflyktningen Kiet fra Vietnam til Norge.

Mot veggen. Dummere? Proffesor Svein Sigmond nekter for at professorene er dumere nå enn før. Men habn holder muligheten åpen for at de kan bli det.