NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 
Reaktøren har ordet
Forskere med nisselue

Nisselua er typisk norsk. Den er formodentlig et interessant forskningsobjekt for folklorister ved våre universiteter. Nisselua er imidlertid lite egnet som hodebekledning - den er slapp i strikken og har en tendens til å gli ned over ører og øyne, og slik hemme sanseinntrykket. Ifølge et dokument som legges fram i disse dager, vandrer litt for mange norske forskere rundt med nisselua på hodet, tilsynelatende uten å være klar over det. Utsynet blir deretter.

Universitetsavisa omtaler i dette nummeret hovedpunktene i ei alternativ forskningsmelding, utarbeidet av Det norske videnskabs-akademi. Motmeldingen legger fram en rekke interessante synspunkter på moderne norsk forskning. For det første retter meldingen til dels krass kritikk mot deler av norsk forskning innen Humaniora og samfunnsvitenskap. Forskningen innen fagfelt som historie, etnologi, nordistikk, folkloristikk og medie/teater/musikkvitenskap har til felles at den er for nasjonalt orientert, hevdes det i Videnskabsakademiets dokument. Man griper dessuten fatt i det faktum at mange forskere - for mange, mener akademiet - publiserer sine arbeider kun på norsk. Det er et tegn på at forskningen ikke holder internasjonalt mål, hevdes det.

Et annet forhold meldingen griper fatt i, er at det synes å være dårlig samsvar mellom forskningsmiljøenes faglige kvalitet, og den oppmerksomheten som arbeidene disse miljøene produserer, blir til del i riksmedier.

En mulig konklusjon er at forskning forventes å tape stadig mer av sin legitimitet som leverandør av objektiv og pålitelig viten. Professor Jan Brøgger mener man etter hvert vil være tvunget til å innføre et skille mellom forskning og vitenskap. Muligens eksisterer det et slikt skille allerede: Oppdragsorientert forskning, kjøpt og betalt - av oppdragsgivere som legger ved mer eller mindre uttalte forventninger til hvilken vei resultatene helst bør gå.

Ikke uventet trekker meldingen fram grunnforskning som noe man må satse mer på. Slik går man inn i en gammel og velkjent debatt: Forholdet mellom grunnforskning og anvendt forskning. Det er intet særnorskt ved akkurat den debatten - nisselue eller ikke. 


to