NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 
Nyheter

El-styring via Internett. En boks som festes direkte mellom ovn og stikkontakt, gjør det mulig å styre ovnen via Internett. Boksen styres av radiosignaler, og har innebygget termostat og av/på-bryter. Dermed introduseres en prinsipielt ny måte til å styre strømbruken i hjemmet.

Antero lever. Antero Benedito da Silva, som mottok Studentenes fredspris under Den internasjonale studentfestivalen i Trondheim tidlegare i år, har dei siste par månadane vorte utsett for attentat og truslar frå den pro-indonesiske militsen på Aust-Timor. Dei siste livsteikna omverda fekk frå da Silva, var e-postar datert 6. september der han skildra korleis Dili brann og korleis militsen herja i gatene.

Stryk til lærarar. Ny stor undersøking viser at tre av fire elevar meistrar Internett, medan det kun er kvar andre lærar som meistrar det nye mediet. Unge lærarar er flinkare med Internett enn eldre, og menn kan meir enn kvinner. Forskingsleiar Berit Skog ved NTNU trur dårleg tilgang til datamaskiner med Internett, haldningar og tidsmangel kan vera nokre av årsakene.

Diskriminert som jobbsøkjar. Celebral parese-råka Bjørn Waage (39) har etter ti år endeleg fått fast jobb, men han kjenner mange funksjonshemma som har gitt opp og ikkje søkjer etter jobbar lenger. Celebral parese-råka Bjørn Waage (39) har endeleg fått fast jobb - ti år etter han var utdanna cand.mag. ved Universitetet i Trondheim.

Struktur gjennomgåes. Fakultet- og instituttstrukturen skal endevendes. I et brev til NTNU ber KUF om endringer som tar «...sikte på å komme fram til færre fakulteter.» Men universitetsdirektøren sier: - Vi stiller oss helt åpne.

Ny seniorpolitikk ved NTNU. Ein handlingsplan for seniorpolitikk ved NTNU vil truleg føreliggja i løpet av våren 2000. I mange år har seniorane vore ein gløymd ressurs som NTNU ikkje har teke vare på. Når det ved nokre fakultet på Gløshaugen er to av tre professorar som er over 57 år, er det ekstra alvorleg å ikkje ha eit system som tek vare på kunnskapen og nettverket deira.

- Gi kokkene vegetarkurs. Jeg kan tilby meg å gi kokkene ved SiTs kantiner et gratiskurs i hvordan man lager vegetarmat. Det sier universitetslektor og vegetarianer Lea Loncar Morseth.

Kvinner på nett. Nå har prosjektet «kvinner og ledelse» kommet ut på nett. Her finnes nyhetsstoff, tidsskrifter, rapporter, møter og konferanser som er av interesse for kvinnelige sjefer. 

Sorggruppe for studenter. Under mottoet hjelp til selvhjelp har Human-Etisk Forbund (HEF) siden i vår hatt sorggruppe for studenter som har opplevd et dødsfall blant noen de er glad i. HEF har fått få henvendelser og synes derfor det er viktig å vise folk at det finnes et slikt tilbud.