NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 
Kvinner på nett

Nå har prosjektet «kvinner og ledelse» kommet ut på nett. Her finnes nyhetsstoff, tidsskrifter, rapporter, møter og konferanser som er av interesse for kvinnelige sjefer. Nettsidene er en kontaktformidler for kvinner i ledende posisjoner innenfor høyere utdanning. Det er tidligere pro-rektor Rigmor Austgulen som har tatt initiativ til prosjektet:

- Det har «haglet inn» med positive responser fra sør og nord. Og fra kvinner som ønsker å være med «fordi damen på sidekontoret»har snakket om det, sier Austgulen og er faktisk overrasket over de spontane positive tilbakemeldingene. Over 30 kvinner i ledende posisjoner ved universitet og høgskoler er nå koblet opp med sine e-post-adresser. Nettsidens adresse er http://www.ntnu.no/kvinner.ledelse/.