NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 
Kronikk

Ingen kronikk denne gang. Men her kan du lese Universitetsavisas bakgrunn om Øst-Timor og studentlederen Antero Benedito da Silva.