NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 
Debatt
Intuitiv professorkritikk

I sin kritikk av Sigmonds utspill om svake fysikkeksamener, serverer student Marte Daae-Quale Holmemo følgende påstand:

«Men seksti vekttalls erfaring utenfor NTNU tør jeg intuitivt hevde at studentenes motivasjon og eksamensresultater henger mer sammen med foreleserens didaktiske kunnskaper og ferdigheter, enn studentenes forkunnskaper.»

I to identiske kjemifag var det høsten 1995 trekvart karakter i forskjell på studentenes gjennomsnittlige eksamenskarakter. Forskjellen gjenspeilet seg også i evalueringen av faglærer, gruppen som fikk de beste karakterene mente foreleseren var god, gruppen med de svakeste karakterene at foreleseren var meget dårlig.

Dette er likevel ikke et bevis på at frk. Holmemo har rett, for det var jeg som underviste begge fagene - helt parallelt. I tillegg til at svakere bakgrunnskunnskaper i den ene gruppen medførte dårligere eksamensresultater og at jeg mistet og gjenvant mine didaktiske kunnskaper i en oscillerende prosess gjennom hele semesteret, så var holdningene fra studentene totalt forskjellige. I den svakeste gruppen opplevde jeg en kranglevorenhet som nesten kunne grense til fiendtlighet. Hvis evalueringen av faglærerne hadde vært offentlig eller hadde blitt lagt vekt på i noen sammenheng, så ville jeg ha nektet å forelese for den svakeste gruppen i framtiden.

Også i det andre faget var effekten av bakgrunnskunnskap tydelig. Disse studentene kom fra tre ulike fakulteter med stor forskjell i opptaksnivå, og den beste gruppen i det dette faget hadde en gjennomsnittkarakter som var ca. 1,5 høyere enn for det svakeste faget. Tilsvarende forskjeller finner du hvert år hvis du sammenligner karakterene i matematikkfagene med opptakskarakterene. Hvis dette skulle korrelere med faglærers didaktiske egenskaper, så må det være fordi interesserte studenter gjør læreren dyktig. Dette kan være tilfelle, og det ville være en ide om alskens studentrepresentanter forfulgte denne ideen når de kjempet for bedre undervisning. (Lær av Altund!)

Er da professorenes didaktiske egenskaper uvesentlige? Nei, på ingen måte, noe jeg planlegger å komme tilbake til. NTNU bør etter min mening oppfatte de svakere studentkullene som en utfordring som kan bidra til en ønskelig pedgogisk utvikling. Men det er tøv å bruke dette som argument for å avvise den observasjonen som professor Sigmond har gjort, og som han har rett og plikt til å formidle: Det har skjedd noe med den norske skolen de siste årene som har gitt oss dårligere studenter. Mine egne observasjon tyder på det samme, og kanskje verre: Lavere kunnskapsnivå har ikke gitt oss mer kreative, selvstendige og samfunnsbevisste studenter, om noen skulle innbille seg det. Faktisk er det min erfaring at studentene tenker mer mekanisk, at de ikke er lettere å få til å arbeide på egen hånd og at de har stadig mindre kunnskap om det som ikke er skolepensum.

Martin Ystenes