NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 
Debatt
Kommentarer til «Stogg Frp sin innvandrarhets»

Åse Berge tenkte, etter å ha hørt Jan Simonsens forslag om at asylsøkere skulle fotfølges utenfor asylmottak: «Her må det gjerast noko». Hun tok initiativet til en underskriftskampanje mot «Fremskrittspartiets stadig mer krenkende uttalelser om asylsøkere og innvandrere». Etter å ha lest artikkelen, tenkte jeg også at her må noe gjøres. Jeg har ingen vansker med å dele initiativtakernes menneskesyn som går ut på at alle mennesker er likeverdige enkeltindivid, med krav på å bli behandlet med respekt. Muligens har Frp generelt et for negativt syn på innvandrere, men etter min mening er initiativtakerne bak oppropet overdrevent idealistiske. Å strebe mot høye mål og å ha et idealistisk livssyn er prisverdig, men det er ikke gangbar samfunnspolitikk hvis man ikke samtidig evner å se verden som den virkelig er. Moralen blant asylsøkere og innvandrere varierer like mye som blant folk flest (oss nordmenn). Jeg forutsetter at tanken bak å fotfølge asylsøkere i hovedsak går på å avverge butikktyveri. Det er sjølsagt vondt for de betalende asylsøkere å bli sett på som potensielle butikktyver, men det er en kjennsgjerning som verken kan bortforklares eller unnskyldes, at innvandrere og asylsøkere prosentvis, i forhold til befolkningsandelen, står bak de fleste butikktyverier.

Innvandrere og asylsøkere som takker det norske folk for beskyttelse, mat, klær og husrom med å stjele, ikke bare til eget forbruk, men for salg eller gaver i hjemlandet, bør be om unnskyldning og endre oppførsel. Det er ikke Kongen eller statsministeren som skal be om unnskyldning. Det Norske folk vil nemlig ikke stå samlet bak en unnskyldning på Frp's vegne. Det finnes mange på «grasrotnivå», ja, kanskje nettopp der, som ser og føler hverdagen tettere på livet enn folk på universitetsnivå. Jeg tror ikke kampanjen ville samlet så mange underskrifter blant butikkpersonale og butikkeiere.

Hvis Åse Berge hadde vært eier av den eneste nærbutikken som lå i nærheten av et asylmottak, tør jeg våge den påstand at hun ville hatt et annet syn i denne saken. 


Eldbjørg Dahling