Svaret er IT, hva var spørsmålet?

En arbeidsgruppe som har utredet hvordan informasjonsflyten og saksbehandlingen innen NTNU kan bedres, har nylig levert sin andre og siste rapport til ORGUT. «Intranett» er gruppas oppskrift på smøremiddel for en knirkete universitetsorganisme. Et enkelt regnestykke i rapporten viser at hvis at alle ansatte finner det de trenger på intranettet og derved jobber fem minutter mer effektivt hver dag, så vil det bety en samlet innsparing på 28 årsverk  for NTNU i løpet av ett år.

De fleste delprosjektene i ORGUT er egentlig fordekte IT-prosjekter. Om etiketten er «økonomistyring», «opptak» eller «undervisningsstøtte», så viser det seg gjerne at boksen inneholder ny og helst standardisert programvare som skal gjøre verden enklere. Dette bør ikke overraske noen. Allerede i CRE-evalueringen som ble gjennomført våren 1997, ble det konkludert med at NTNU har et stort forbedringspotensial ved å ta i bruk «standardiserte gjennomgående administrative IT- og kontorstøttesystemer». Meningen bak formuleringen skinner gjennom flere steder i saksframlegget om NTNUs framtidige organisering, som Kollegiet behandlet på sitt siste møte.

Nå er det ikke alltid like lett å skape begeistring for nye IT-systemer sånn tett oppunder år 2000-kollapsen. Sporene fra årelange religionskriger om hvilke harde og myke varer som egentlig er best, samt erfaringene fra ett år i regnskapsmørke ved NTNU, gjør at de fleste helst foretrekker å trå varsomt.

Men vi er villig til å sette den personlige digitale signaturen vi snart får, på at slike feilskjær om noen år bare vil fortone seg som små humper på veien. Ulike IT-hjelpemidler vil da komme til å gjennomsyre alt vårt virke ved NTNU. Det gjelder uansett om vi driver undervisning, forskning eller administrasjon. Ved enkelte amerikanske universiteter har man begynt å kreve at alle faglærere lager websider for sine fag og at alle studenter må ha egen pc med nett-tilkobling. Lik det eller ei - som så ofte før vil vi også her komme til å kopiere amerikanerne.

Og til eventuelle tvilere der ute har vi en liten oppfordring: Finn tak i en ansatt i bank-, forsikrings-
eller telebransjen og spør: Tror du at norske universiteter kan fortsette inn i et nytt årtusen upåvirket av IT-revolusjonen?

 
Jan Erik Kaarø
 

forsida  nyheter  kronikk  innspill  kultur  debatt