Med kurs for fremtidig etterspørsel

Utdanningssøkende ungdom skal rustes for årene som kommer. Og, de skal tilegne seg forståelse for faglige utviklingstrekk med rot i årene som gikk. Fremtiden blir ingen geometrisk utvidelse av nåtiden. Langvarige repitisjonsøvelser i studietilbudet kan derfor gi irrelevante kandidater.
Universitetene er store institusjoner med solid feste i tradisjoner. Store institusjoner har lav dreiningshastighet. Universitetskroppen kan utsettes for de tøffeste frispark uten at retningen endrer seg i nevneverdig grad. Det er utviklet finurlige nøytraliseringsmekanismer for denslags. Dagens «frispark» heter globalisering, teknologi i rask endring og verdiskapning basert på kunnskap. Private aktører opptrer på kunnskapsarenaen, og skjerpet konkurranse vil tildele oss den plass vi fortjener.
I forbindelse med etableringen av NTNU fikk vi tildelt et særskilt ansvar for å utvikle kompetanse innenfor komplekse problemstillinger som forutsetter tverrfaglig tilnærming. Dagens utviklingstrekk tyder på at nettopp slik kompetanse vil bli etterspurt hos morgendagens kandidater….. Men etableringen av nye studietilbud går trått. Hva nøler vi etter? En grunn er at faglige aktiviteter som kan karakteriseres som tverrfaglige, notorisk ligger i fakultetenes randsoner. I økonomiske nedgangstider gror det dårlig i periferien.
Det sentrale utdanningsutvalg (SEUT) har hatt midler til rådighet for å stimulere til etablering av tverrfaglige studieprogram. Fordi midlene har vært begrensede, har de vært anvendt som «såkorn». Og noen justeringer har skjedd, nye studietilbud og kombinasjoner er blitt oppført på NTNUs meny.
Vårt curriculum bør reflektere samfunnets kompetansebehov i fremtiden. Samsvar mellom tilbud og etterspørsel krever analyse og refleksjon. Saldering og konstruksjon. Arbeid og endringsvillighet. For å tilpasse NTNUs curriculum, går det ut en «etterlysning» til fagmiljøene i disse dager. Tverrfaglige studieprogram for utdanning av kandidater til udekkede, fremtidige behov ønskes. I budsjettprosessen vil vi ta sikte på å sikre 1-3 slike studieprogrammer støtte i 2-3 år. Involverte fagmiljøer må regne med å bidra med egenandel.
Retning krever styringsfart. Tiltaket kan gi styringsfart. Er ditt fagmiljø det vi etterlyser for å gi retning?
 

Rigmor Austgulen
prorektor
 

forsida  nyheter  kronikk  innspill  kultur  debatt