Sjokktall om kopiering

Studenter og ansatte ved norske universiteter og høgskoler tar hvert år 202 millioner kopisider fra bøker og tidsskrifter, av opphavsrettslig beskyttet materiale. Men rettighetshaverne får betalt for under halvparten.

Den 10. september offentliggjorde Statistisk Sentralbyrå rapporten «Kopiering ved universiteter og høgskoler». Undersøkelsen ble utført på oppdrag av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet og Kopinor, og hadde som formål å kartlegge det samlede forbruket av kopier ved norske universiteter og høgskoler. 1 300 studenter og 600 ansatte ved elleve institusjoner har medvirket i undersøkelsen.

Uenighet om tallene

Sektoren består av til sammen 176 775 studenter, 11 909 stillinger for vitenskapelig ansatte og 9 790 stillinger for ikke-vitenskapelig ansatte. Med utgangspunkt i disse tallene konkluderer undersøkelsen med at hele sektoren årlig forbruker et kopivolum på 402,4 millioner A4-sider. Det ble i 1997 tatt kopier av 182,1 millioner sider utgitt, opphavsrettslig beskyttet materiale (nesten halvparten av det totale kopivolumet). I tillegg har studentene tatt 19,6 mill. kopisider av slikt materiale utenfor institusjonen, til sammen 201,7 mill. kopisider. Antallet kopisider av utgitt, beskyttet materiale per student er dermed 1013.
Etter gjeldende avtale, som utløper i disse dager, ble det i undersøkelsesåret 1997 betalt for ca. 90 mill. kopisider (31 millioner kroner), altså for bare halvparten av det opphavsrettslig beskyttede kopivolumet. Kopinor påpeker at rettighetshavernes reelle tap imidlertid beløper seg til hundretalls millioner kroner årlig, om man legger bøkers fulle utsalgspris til sammelikningsgrunn.
Undersøkelsen sier imidertid ikke hvor stor del av kopieringen som er avgiftsbelagt, og representanter for universitets- og høgskolesektoren mener at tallmaterialet er både usikkert og i høyeste grad tolkbart.

Ny avtale snart på bordet

Resultatene av undersøkelsen danner grunnlag for forhandlinger om ny avtale. Etter henstilling fra KUF har Det norske høgskolerådet og Det norske universitetsrådet trådt inn som forhandlingsmotpart, og forhandlinger mellom dem og Kopinor om ny kopieringsavtale har pågått siden høsten 1997.
NTNUs assisterende universitetsdirektør, Peter Lykke, sitter i forhandlingsutvalget, og han kan fortelle at et anbefalt forslag til ny avtale vil være klart før måneden er omme. - NTNUs kopieringskostnader vil trolig gå opp med ca. 50 prosent, fra 4-4,5 millioner kroner årlig, til 6-7 millioner. Hele sektoren vil måtte ut med 45 millioner kroner i året, sier Peter Lykke.
Den nye avtalen vil få en rekke konsekvenser for NTNU, og Universitetsavisa vil komme tilbake til saken.

LISA OLSTAD
 


forsida  nyheter  kronikk  innspill  kultur  debatt