Gudskjelovfredagen i gang

Skuffende oppslutning og slapp regi preget den første Gudskjelovfredagen ved Trøndelag Teater. Men nå skal det bli bedre.
Salen var bare halvfull fredag 18. september da «Teateret som verdiformidler» sto på dagsordenen. Arrangørene hadde også problemer med at innleggene ble lange og at antallet oppmøtte bare såvidt passerte et halvt hundre.
Fredag 2. oktober er det antakelig duket for et mer interessant tema. Da møtes gasskrafttilhengere og motstandere under tittelen «Å kjempe mot vindmøller». Debatten skal ledes av Anne Grosvold, og som innledere finner vi Per Aunet, tidligere stortingsrepresentant og miljøvernaktivist fra Levanger, administrerende direktør i Norsk Hydro, Bjørn Sund, Steinar Bysveen fra Industrikraft Midt-Norge og NTNU-professor Hans Håkon Faanes.
Gudskjelovfredagen er som kjent et samarbeid mellom NTNU og teateret, og fra universitetets side legges det ikke skjul på at dette formidlingstiltaket har til hensikt å øke temperaturen i samfunnsdebatten, samtidig som kunnskap og innsikt fra NTNU finner en ny arena.
Theatercafeen har 120 seter, og arrangørene oppfordrer ansatte ved universitetet til å kjenne sin besøkelsestid.
 
 


forsida  nyheter  kronikk  innspill  kultur  debatt