Forelesningssuksess

Ingeniørstudentene på Gløshaugen strømmer i hopetall til forelesningsserier i samfunnsvitenskapelige emner. Kursene startet opp denne høsten. Oppslutningen har vært over all forventning.

SVT-fakultetet  satte i gang tre forelesningsserier for Gløshaugenstudenter denne høsten. De tre kursene er «Det globale Norge,» «Vurdering av politisk risiko» og «Japansk kultur og politisk-økonomiske system». De to første kursene foreleses henholdsvis av Jonathon Moses og Michael Taylor, begge statsvitere, mens kurset om Japan holdes av Taylor i samarbeid med professor Jan Brøgger.
«Det globale Norge» gir en kort innføring i norsk utenrikspolitikk og de internasjonale rammer Norge opererer innenfor. Det blir lagt særlig vekt på å presentere hovedtrekkene i den internasjonale politiske økonomi og hvordan internasjonal handel, kapitalbevegelser og global arbeidsdeling influerer på Norges situasjon. Både klassiske teorier og nyere empirisk forskning vil bli presentert. Kurset «Vurdering av politisk risiko» gir en oversikt over hvilke faktorer som er relevante for å bedømme politisk risiko i bedrifters investeringsbeslutninger. Når det gjelder Japan-kurset, skal studentene gis en innføring i Japans kultur og politisk-økonomiske system. Det blir særlig lagt vekt på endringer som skjer i det japanske samfunn.

Over 100 studenter

Universitetsavisa møtte til annen gangs forelesning i «Det globale Norge» forrige uke. Ti minutter ute i første time gjorde tilstrømmingen at forsamlingen måtte flytte til et større lokale. Professor Ola Listhaug ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap forteller at oppslutningen om de tre kursene har vært betraktelig større enn hva man hadde regnet med.
- Vi forventet 15-20 studenter per kurs, og ville sagt oss fornøyde med det, sier han. Foreløpig samler kursene i globalisering og politisk risiko rundt 40 studenter, mens det noe mer spesialiserte Japan-kurset har cirka 25 studenter.
Professor Listhaug tror de siste måneders politiske og økonomiske uro må ta en vesentlig del av forklaringen på kursenes popularitet blant ingeniørstudentene.

Internasjonale forhold

- Børskrakk, sammenbrudd i de sørøstasiatiske økonomiene og de kaotiske tilstandene i Russland har nok hjulpet på. Bevisstheten om at brå endringer i de politiske forhold rundt om i verden også påvirker økonomi og handel, er økende. Men bak dette kan det se ut som om siv.ing-studentene generelt er blitt mer interesserte i kunnskap om internasjonale forhold - en interesse som nå er ytterligere aktualisert av de siste måneders hendelser, sier Listhaug.
For Moses og Taylor  representerer undervisningen på Gløshaugen dette semesteret en ny erfaring. Teknologistudentene har jevnt over forholdsvis lite kunnskap om samspill mellom økonomi og politikk, men har muligens en mer praktisk tilnærming til de aktuelle temaene, sammenliknet med Dragvollstudenter.

Tore Oksholen

- Interessant, men uvant

- Interessant, men uvant i formen, er maskinstudentene  Øystein Spangelo, Anna Steine, Øyvind Rudberg og Randi Stikbakken sin vurdering etter forelesning nummer to i «Det globale Norge.»
Ingen av dem avdekker den helt store entusiasmen, men de oppfatter kurset som en OK avveksling til vanlig undervisning.
- Undervisningen her er mindre konkret, du blir ikke tatt i handa og leid fra A til Å. Men foreleseren er god, og det skal bli interessant å få seg litt skrivetrening, sier de.
 


forsida  nyheter  kronikk  innspill  kultur  debatt