Minstemål ved endring av eksamenskarakterer

I «gamle dager» hadde NTH et minstemål for endring av eksamenskarakter etter klage: Enhver endring måtte være minst et helt karaktertrinn. Dette ble endret, da det gjorde det urimelig vanskelig å forbedre en karakter 2.0 og umulig å forbedre 1.5.
Dagens system, uten minstemål, skeier ut i motsatt retning: Alle med karakter 4.5-5.0 i et fag, men dog med et minimum av vett, klager på karakteren, for de kan bare vinne på det. I noen tilfelle er dette sikkert berettiget, men for de fleste vil en forbedring rett og slett skyldes tilfeldige fluktuasjoner i oppgavebedømmelsen.  Slike fluktuasjoner er spesielt store rundt strykkarakterverdien. Ved å klage nok ganger vil enhver 4.5-besvarelse en gang slumpe til å endres til 4.0.
Saken er jo at det bare er én eller to riktige måter å løse en eksamensoppgave på, mens det er nær sagt uendelig mange måter å løse den galt.  Å bedømme en helt eller nesten riktig løst oppgave kan derfor gjøres med stor presisjon, mens det er store slingringer i bedømmelsen av en oppgave rundt stryk-grensen. Bare en så enkel ting som vurdering av et galt tallsvar kan gjøres karaktergrader forskjellig fra sensor til sensor. For eksempel, å regne om en vannstrøm på 200 m3/s til 0.2 liter/s vil av én sensor bli sett på som en hendelig glipp som gir lite trekk, mens en annen sensor vil ta hensyn til at oppgaven gjaldt inntaket til en kraftstasjon, slik at svaret 0.2 liter/s tyder på at kandidaten er totalt på jordet. Feil som gjøres i begynnelsen av en oppgave og som ødelegger for resten av oppgaven, er også svært vanskelige å bedømme rettferdig.
Jeg har svært lang erfaring i sensurering, og jeg vil anslå usikkerheten i karaktersettingen til ca 20% av NTNU-karakterverdien (med selvfølgelig unntak for blanke besvarelser). Dette betyr at følgende regel for minstemål for endring ved klage bør innføres:
Ved klage på eksamenskarakter i området 4.0 og dårligere må endringen minst være en hel karaktergrad for å tas tilfølge.
Dette vil bringe flommen av klager på stryk-karakterer ned på et rimelig nivå.
Men hva med rettferdigheten? Vel, det er enkelt: Vil du unngå tilfeldigheter i karaktergivning og bøtelegging, så hold deg unna gråsonene:  Les til bedre enn 4.0 og hold bilfarten under fartsgrensen!

Trondheim 14.9.1998
Svein Sigmond
Professor i teknisk fysikk
NTNU

forsida  nyheter  kronikk  innspill  kultur  debatt