Universitetsavisa
 
Nyheter De friske går til lege. Undersøkelser viser at voksne menn er storforbrukere av helsetjenester, sier Roar Johnsen ved Institutt for samfunnsmedisin. Videre hevder han at medienes fokusering på alt som kan feile oss, faktisk i seg selv gjør oss syke. Les mer om saken her               

Når de aller, aller glupeste samles - står pizza og strategispill på programmet. Universitetsavisa har spist sammen med Mensa-avdelingen her på NTNU  Les mer om saken her               

Turtall. En ny apparatur, utviklet ved SINTEF, gjør det nå mulig å måle støyen fra og turtallet til enkeltkjøretøyer i trafikken. Målemetoden kan bidra til bedre trafikkplanlegging Les mere om saken her              
                
Tortur. Fengslene i Kenya, fylles opp av politiske fanger, og myndighetenes bruk av vold øker. Denne uka hadde Dragvoll besøk av to kenyanske menneskerettighetsforkjempere.  Les mer om saken her              

Mannen bak kulene. Avdøde NTNU-professor John Ugelstad har nå fått sin biografi. Men den er ikke videre tilgjengelig for menigmann. Les mer om saken her            

UKA er like om hjørnet og Universitetsavisa har sett på forberedelsene som nå er inne i avslutningsfasen. Hva er nytt ved UKA i år ?  Les mer om saken her              

ORGUT vil kutte 50-100 millioner. Det er ikke småtteri ORGUT-utvalget har fått beskjed om å omdisponere av universitetets midler. Les mer om saken her 

Reportasje I denne internettutgaven av Universitetsavisa er det ikke tatt med reportasjestoff. 
Debatt "Forbud mot politiske meningsytringer ved NTNU ?". Pål Chr. Warloe er formann i TKSF og kommenterer høyrepolitikeren Foss sitt besøk på Gløshaugen forran valget. Kommentaren kan du lese her
 
Innspill Innspill