Tortur i Kenya

Judy Muthoni Kamau studerte matematikk ved University of Nairobi i Kenya. En dag i 1992 vandret hun gjennom en park ved universitetet. Tilfeldighetene ville at hun ble blandet inn i en pågående sultestreik mot regimet til president Daniel Arap Moi.

I løpet av kort tid var hun tett involvert i støttearbeidet for de streikende. Mødre og andre slektninger av politiske fanger hadde gått til sultestreik. Aksjonene ga resultater året etter, da 51 av 52 politiske fanger navngitt av de streikende, ble satt fri.

Muthoni Kamau er leder for menneskerettsorganisasjonen RPP (Release political prisoners pressure group). Sammen med Eluid Munga Gathogo, som er organisasjonssekretær i RPP, besøkte hun Dragvoll denne uka. Kamau og Gathogo er i Norge for å informere om politiske overgrep i Kenya.

RPP har med seg en liste over 812 politiske fanger under president Moi. Myndighetenes bruk av vold blir stadig mer omfattende. Det kan virke som om Moi er i ferd med å miste kontrollen over landets politi, sier Kamau og Gathogo.

- RPP har dokumentert mange tilfeller av mishandling, tortur, fabrikkerte anklager som til sammen danner et mønster av omfattende politisk undertrykking, sier Kamau. I likhet med Gathogo er hun selv blitt arrestert og fengslet en rekke ganger.

- Vi blir ofte tatt av politiet og satt inn for kortere perioder. Forholdene i fengslene er så fæle at å bli buret inn der, i seg selv er mishandling. De tar klærne dine; du må gjøre ditt fornødne i toaletter hvor innholdet har flommet over og flyter på gulvet; de tar selvfølgelig skoene dine først så du må gå barbeint. Etter fem dager var mesteparten av huden på føttene mine etset bort etter å ha måttet vasse daglig gjennom dette, forteller hun.

Muthoni Kamaus forgjenger som leder for RPP het Karimi Ndutu. Ndutu ble drept under mistenkelige omstendigheter. Amnesty mistenker Mois leiemordere for å ha tatt ham av dage.

Moi vant siste valg. Valget ble holdt under omstendigheter som gjør at det knapt kan kalles fritt og uavhengig. Den politiske opposisjonen har dessuten vært lite villig til å tale politiske fangers sak.

- De har vært mest opptatte av å fremme sine egne karrierer, tilrane seg makt og innflytelse. Siden de ikke vil forsvare fangene, må vi gjøre det, sier Judy Muthoni Kamau og Eluid Munga Gathogo.

Amnesty i Kenya

Amnesty International utga nylig en rapport som dokumenterer grove overgrep i Kenya. Rapporten omtaler politiets utbredte bruk av tortur, som av og til ender med dødsfall. Rapporten tar også for seg vilkårlige arrestasjoner av opposisjonelle og de livsfarlige forholdene i landets fengsler.

Amnesty har en egen gruppe i Trondheim, Gruppe 96, som arbeider med at det skal iverksettes en uavhengig etterforskning av RPPs tidligere leder Karimi Ndutu.

En annen menneskerettighetsaktivist som gruppa jobber med, er Josephine Nyawira Ngengi, som har vært arrestert og grovt mishandlet gjentatte ganger. «Jeg skrek av smerte mens blodet rant. De fikk meg til å slikke det opp fra gulvet. Når du har blitt så mishandlet, gjør du hva som helst, du blir akkurat som et dyr». Dette sitatet fra Ngengi er gjengitt i en brosjyre utgitt av Amnesty.

Nyawira Ngengi jobber i RPP. Hun var en av 21 aktivister som ble arrestert av kenyansk politi i 1996. Ngengi ble holdt i ulovlig varetekt i to år, og har nå pådratt seg alvorlige fysiske skader etter torturen hun har vært utsatt for.


TORE OKSHOLEN 
flere nyheter

Forsiden