Forbud mot politiske
Forbud meningsytringer ved NTNU?

Førstesideoppslaget i forrige nummer av Universitetsavisa, og den tilhørende artikkel, Per Kristian Foss jaget fra «Stripa», inneholder en del feil og misforståelser, og noen presiseringer er derfor på sin plass.

Trondheim Konservative Studenterforening (TKSF) hadde 9. september invitert Høyres finanspolitiske talsmann Per Kristian Foss for å tale til studentene på Gløshaugen. TKSF er en tverrpolitisk forening som søker å favne alle ikkesosialistiske studenter i Trondheim, men har tilknytning til Høyre gjennom representasjon i styret i Trondheim Høyre, samt NKSF, Høyres studentorganisasjon. Setningen «Unge Høyre  som hadde invitert Foss til å holde en appell før valget hadde nemlig ikke søkt om tillatelse,» inneholder således to feil. Det var nemlig ikke Unge Høyre, men TKSF, som hadde invitert Foss til Gløshaugen, og vi hadde søkt om tillatelse. Undertegnede hadde vært i kontakt med sikkerhets- og serviceseksjonen på Gløshaugen, og fikk der muntlig tillatelse så lenge reglementet for bruk av «Stripa» ble overholdt. I tillegg ble det tatt kontakt med NTHI, ettersom de vanligvis har reservert «Stripa» om tirsdagen. Det ble ikke opplyst om noe vedtak om forbud mot politiske markeringer i forbindelse med valgkampen.

Dersom man kan stole på artikkelen i Universitetsavisa på dette punkt, uttaler lederen av SU på Dragvoll, at «såvidt vi har oppfattet, har de lignende bestemmelser på Gløshaugen også». Disse bestemmelsene fremgår i så fall ikke av reglementet for "Stripa" (datert 15. januar d.å.) og er heller ikke kjent for sikkerhets- og serviceseksjonen.

Under appellen til Foss ble representanter for Høyre oppsøkt av en person fra driftsavdelingen og fikk beskjed om at strømmen ville bli kuttet dersom høyttaleranlegget ikke ble skrudd av. Det var nok ikke så dramatisk som Universitets-avisa vil ha det til - at «han (Foss) ble avbrutt og nærmest jaget fra 'Stripa' av bryske representanter fra driftsavdelingen». Men appellen ble avsluttet før tiden, og Foss sto deretter og svarte på spørsmål fra studentene resten av den avsatte tiden.

Hvorfor vi ble bedt om å skru av høyttaleranlegget, er for oss ganske uforståelig. Reglementet sier at «det må tas rimelig hensyn til arbeidsplasser og undervisningslokaler rundt standsstedet når det gjelder lydnivå og aktivitet for øvrig». Appellen ble holdt i pausen mellom forelesningene, og forstyrret således ikke undervisningen. Forøvrig var lydnivået moderat.

Det er prinsipielt betenkelig dersom det er gjort spesielle vedtak i forkant av valgkampen som hindrer politiske meningsytringer. Nettopp før et stortingsvalg er det viktig å få frem partienes budskap. Så lenge dette gjøres på initiativ fra studentforeningene og innenfor allerede vedtatte regler, virker et slikt vedtak kun som et forsøk på å hindre politisk engasjement blant studentene.

 
Pål Chr. Warloe
formann i Trondheim Konservative Studenterforening.
Forsiden