NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Redaktør:
Jan Erik Kaarø

Teknisk ansvarlig: 
Even Gran

 

Familiefilosofi

Navn: Dagfinn og Magne Dybvig
Bok: "Det tenkende mennesket", den nye læreboka i ex.phil.

Det har tatt to år å skrive "Det tenkende mennesket" som ble pensumbok i ex.phil i høst.

- Jobben har vært smertefull, men samarbeidet smertefritt, sier sønnen Dagfinn Døhl Dybvig om det familiefilosofiske prosjektet. Dybvig junior var initiativtaker og jobbet alene med boken det første året, mens far Magne ble koplet inn det andre.

- Vi har ganske like oppfatninger av filosofihistorien og utfyller hverandre. Jeg har mest spesialisert kunnskap om matematikk og estetikk, mens han har biologi og psykologi, sier Dagfinn og mener at de begge sitter inne med en "japansk", mentalitet.

- Det vil si at vi prøver å forstå andres meninger framfor å presse på dem våre. Det skaper et godt klima for samarbeid.

Blant filosofibøkene er Arnfinn Stigens "Tenkningens historie" en bok som har satt spor i mangt et akademisk ungsinn. Hovedforfatteren føler ikke at han legger lista høyere enn Stigen.

- Alt i alt er boken neppe vanskeligere enn Stigen, som egentlig er en etterlikning av Arne Næss sin bok, hevder Dagfinn. Han synes "Det tenkende mennesket" er blitt en strukturert, leservennlig og allsidig bok som inneholder gode eksempler. Tittelen henspiller på et større hensyn til den tenkningen som ikke vanligvis betegnes som filosofi. Utviklingen av perspektivtegning, modernistisk kunst og arkitekturhistorie er i så måte forsøk på fornyelse av filosofiskrivingen. Og responsen på boka er bra:

- I henhold til de e-postene jeg får, er studentene svært fornøyd. Men det gjenstår ennå et stort arbeid å perfeksjonere boken. Det er tross alt bare førsteutgaven.

tore HUGUBAKKEN

tore.hugubakken@adm.ntnu.no