NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Redaktør:
Jan Erik Kaarø

Teknisk ansvarlig: 
Even Gran

 

Mangelfull rangering av norske læresteder

I USA har rangering av læresteder lange tradisjoner. En NTNU-professor er skeptisk til forsøket på å lage en tilsvarende norsk liste.

Det å analysere kvaliteten av et komplekst produkt som et universitet, er ingen enkel oppgave, men de to siste årene har de fire største regionavisene gått sammen om en undersøkelse av høyere læresteder i Norge.

Dette er bare en undersøkelse av hvordan ferske studenter trives i sitt første studieår, mener professor Arne Sølvberg (bildet) ved NTNU.

I USA brukes slike lister svært bevisst av unge som skal velge utdanning. Hvert år publiseres egne hefter som melder om den akademiske "standing" til de mest kjente lærestedene. Spesialheftet fra det anerkjente tidsskriftet U.S. News & World Report er det mest kjente av disse. Årets versjon av listen er nettopp lagt ut på nettet: http://www.usnews.com/usnews/edu/beyond/bcrank.htm. For økonomiske studier er listene i tidsskriftet Business Week (http://www. businessweek.com/bschools/99/index.htm) mye benyttet.

US News &World Report sitt mangeårige magasin med rangering av de beste amerikanske læresteder er meget solid og omfattende.

Stockholm best i Sverige. Det svenske tidsskriftet Moderna Tider har vurdert åtte svenske universiteter og to høyskoler. Kriteriene som ble lagt til grunn for vurderingen, var kvalitet på utdanning og forskning, antall søkere, opptakskrav, pedagogiske ressurser, akademisk nivå og forskerutdanning. Ikke uventet var det Stockholms universitet og Uppsala som toppet listen. Moderna Tider sin undersøkelse ble møtt med skepsis, men til det stiller de følgende retoriske spørsmål: Studentene som skal tas opp ved lærestedene, blir rangert, da bør vel lærestedene også finne seg i å bli rangert?

Overflatisk. I den norske undersøkelsen blir studentene bedt om å vurdere ulike sider ved sitt lærested: Faglig og pedagogisk kvalitet, faglig miljø, sosialt miljø, lokaler og lesesal, administrasjon og service, bibliotek og datautstyr.

En skala fra 1 til 6 ble benyttet, og NTNU kom godt ut av undersøkelsen: NTNU er på topp innen medisin (5.66), informatikk (5.43) og maskin (5.14), i det noe begrensede utvalg av fagområder som undersøkelsen omfatter. Hele undersøkelsen er lagt ut på nettet: http://www.studmag.com/.

Slike tall har ingen ting å gjøre med lærestedets kvalitet, sier professor Arne Sølvberg.  Det blir helt bak mål å basere en vurdering av studiekvalitet på oppfatningen til helt ferske studenter som bare har vært ved lærestedet noen måneder, sier han. Så tidlig i studiet vil ikke studentene være i stand til å se sammenhengen mellom de fagene som for eksempel inngår i et profesjonsstudium. Under sterkt studiepress er det frustrerende å bruke tid på fag man ikke ser nytten av, og slike inntrykk vil påvirke studentenes svar, mener Sølvberg

 Evalueringer må ta som utgangspunkt studentenes situasjon fem-ti år etter at utdanningen er avsluttet, hevder Sølvberg. Hvordan var studiet i forhold til de krav som ble stilt til den enkelte i etterkant av studiet? Studentenes utsagn burde suppleres med uttalelser fra faglig ansatte, og fra brukerne av lærestedenes "produkter" arbeidsgiverne.

Grundige amerikanere. De to tidligere nevnte amerikanske tidsskriftene nøyer seg ikke med å spørre studentene. Vitale data fra lærestedene om opptakskrav, antall studenter som fullfører studiet, antall studenter per lærer og lignende, hentes inn. Den akademiske ledelse ved ulike læresteder blir spurt om hvilken rangering de vil gi andre læresteder enn sitt eget. Slike utsagn vil være ganske pålitelige, for de fleste fagfolk har en ganske god peiling på hvem som er de fremste innen sitt eget fagfelt.

Eldst er best. Felles for alle undersøkelser vi har sett, er en tydelig tendens til at det er de gamle, veletablerte utdanningsinstitusjonene som kommer helt på topp. Det er tydelig at det å etablere et godt akademisk rykte og bygge seg opp med gode fagfolk og god tilgang på studenter, er en prosess som tar lang tid.

arne asphjell


Ti på topp i Sverige

  Poeng
1 Stockholms universitet 12.5
2 Uppsala universitet 10.0
3 Göteborgs universitet 9.8
4 Lunds universitet 9.3
5 Umeå universitet 6.5

Rangeringen er utført av det svenske tidsskriftet Moderna Tider, som har lagt faktorer som akademisk status, søknadspåtrykk, faglige ressurser og fullføringsprosent til grunn.

Europas beste ingeniør-læresteder

1. Tecnische Universiteit Eindhoven, Nederland
2. University of Cambridge, Storbritannia
3. Imperial College London, Storbritannia
4. University of Oxford, Storbritannia
5. ETH Zurich, Sveits

Kilde: Der Spiegel

Top Fifty USA

1. Massachusetts Institute of Technology
2. Stanford University (CA)
3. University of California-Berkeley
4. Georgia Institute of Technology
5. University of Michigan-Ann Arbor

Undersøkelsen ovenfor viser årets liste for de beste universitetene i ingeniørfag. For andre disipliner, se http://www.usnews.com/usnews/edu/beyond/bchome.htm.