NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Redaktør:
Jan Erik Kaarø

Teknisk ansvarlig: 
Even Gran

 

Venter på forskerlinje

Det medisinske fakultet (DMF) venter på å få sette i gang en egen forskerlinje innen medisinsk teknologi. Forskerlinja skal integreres i det ordinære medisinerstudiet og innebærer at samlet studietid blir forlenget med ett år. Målet er å rekruttere flere medisinere til undervisning og forskning. Studentene skal kunne velge det nye tilbudet fra tredje klasse. Avdelingsleder Anne Sølberg Ellingsen ved DMF forteller at deler av undervisninga skal foregå i egne PBL-grupper og kommer i tillegg til vanlig pensum. Deretter kommer et halvt års studium i rene teknologifag sammen med sivilingeniørstudenter. Det innebærer at deltakerne må ha langt mer realfag enn det som er gjeldende opptakskrav for medisin. Saken ligger til behandling i departementet.

Studentvalg utsettes

Høstens valg av studentrepresentanter til Kollegiet og Studenttinget blir utsatt i to uker på grunn av lavt budsjett og problemer med manntallet, opplyser Valgstyret. Valget blir dermed avholdt i uke 44, med forhåndsvalg i uke 42 og 43. Frist for å levere forslag til kandidater til Kollegiet er satt til fredag 6. oktober klokka 14.00. Fristen til Studenttinget er fredag 13. oktober kl 14.00. Ytterligere informasjon om valget er lagt ut på nettet: http://www.valgstyret.ntnu.no.

Universitetsturisme

University of California at Irvine arrangerte nylig studietur til Cambridge i England. I tillegg til besøk på klassiske campus i universitetsbyen, var spionasje et hovedtema for den ukelange pakketuren. Politiske aktivister som studerte ved Cambridge i 30-årene, ble nemlig kjente spioner senere i sin karriere - Guy Burgess, Kim Philby, Donald Maclean osv. 1600 dollar kostet det å bli oppdatert på britisk spionhistorie, og da var også overnatting inkludert skriver TIME Magazine.

Bachelor og Master

Norgesnettrådet ønsker å innføre bachelor- og mastergrader i høyere utdanning. Dette vil øke mobiliteten og kommunikasjonen både nasjonalt og internasjonalt, mener rådet. Rådsleder Magnus Rindal mener at en felles gradsstruktur vil gjøre det lettere å kommunisere med andre utdanningsinstitusjoner, så vel som med arbeidslivet og kommende studenter.

- Vår sammenblanding av eksamenstitler, akademiske grader og yrkestitler er uoversiktlig og uheldig, mener Magnus Rindal.