NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Redaktør:
Jan Erik Kaarø

Teknisk ansvarlig: 
Even Gran

 

Australia vinner norske studenter

Stadig flere norske studenter velger å knekke vekttall i utlandet. På NTNU har interessen for_utenlandsstudier økt eksplosivt.

Tall fra Internasjonal seksjon ved NTNU viser at stadig flere studenter velger å pakke den store skolesekken for å studere ett eller to semestre i utlandet. Seksjonen har mottatt 594 søknader om støtte for studier i undervisningsåret 2000-2001. Det er en økning på 54 prosent fra 1997, da det var 388 søkere. USA har fortsatt det største draget blant NTNU-studentene. Men Australia, som nå er på andreplass, og Spania har i løpet av de fire siste årene opplevd en firedobling i interesse blant NTNU-studentene.

"En spennende kultur". På landsbasis er det imidlertid ingen tvil. Tall fra Statens lånekasse, som gir lån og stipend til fullt studium i utlandet, viser at Australia har verdens mest populære campuser for norske ungdommer som vil reise ut.

- Bedre vær enn i Trondheim, spøker førstekonsulent Bjørn Kolstad ved Internasjonal seksjon om landet "down-under". Kolstad har finlest søknadene om utenlandsstudier og sier at de fleste av søkerne ønsker seg til Australia fordi det er "en spennende kultur og at det er et engelsktalende land".

- Landet har jo ennå et eventyrskjær over seg, sier Kolstad om interessen for OL-landet. Særlig er universiteter i Sydney og i Brisbane-området som flueplastre å regne for skandinaver. Kolstad synes likevel det er et paradoks at mange av studentene som har "spennende kultur" som motiv, oppsøker læresteder hvor det fra før av kryr med nordboere.

Bakgrunnen for økningen i søknadene er at Internasjonal Seksjon har fått i stand flere utvekslingsavtaler, samt at søknadsprosedyrene er blitt forenklet.

For skoleåret 1999-2000 var det i følge tall fra Statens lånekasse 14 502 nordmenn som ikke bare nøyde seg med et studiesemester eller to i et annet land, men som syslet med fullt studieløp. Det tilsvarer 6,4 prosent av hele den norske studentmassen.

tore HUGUBAKKEN

Studentenes ønskeliste _2000 - 2001:

  • USA: 132 søkere
  • Australia: 96
  • Spania: 61
  • Tyskland 51
  • Frankrike: 48
  • Storbritannia: 32
  • Nederland: 31
  • Italia: 21
  • Danmark: 16

tore.hugubakken@adm.ntnu.no