NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Redaktør:
Jan Erik Kaarø

Teknisk ansvarlig: 
Even Gran

 

Vektløs turisme over Arktis

NTNU og Andøya rakettstasjon samarbeider om å få lagt "vektløse" flyforsøk til arktiske områder. Men skal det gå, må det trolig kombineres med turisme.

Fire ganger i året gjennomfører den franske romfartsorganisasjonen (CNES) og European Space Agency (ESA) kampanjer med såkalt parabelflyvning, der et spesielt fly går til værs - fullt av forskere som undersøker hva som skjer med mennesker, planter og dyr i vektløs tilstand. Vanligvis går disse flyvningene over Frankrike. Nå samarbeider Plantebiosenteret ved NTNU og Andøya rakettskytefelt om å få ESA til å gå inn for flyvninger over arktiske områder.

- Det ville gi ny og nyttig kunnskap, mener professor Tor-Henning Iversen ved Plantebiosenteret på Dragvoll. Han og hans studenter har i flere år deltatt i slike parabelflyvninger, som forberedelse til de seks romfergeturene de har hatt med plantene sine.

Fem millioner.
De franske myndighetene har i og for seg ingenting imot å fly med utgangspunkt i Andøya og Svalbard. Men ESA forlanger gode faglige argumenter for at så skal skje. Og det koster å være kar: Fem millioner kroner er hva man må betale for å leie ESA-flyet i en tremåneders kampanjeperiode.

Derfor sikter man seg inn mot en form for opplevelsesturisme, der folk betaler for å være med som "romforsker" for en uke. - De kan delta som testpersoner for forskerne om bord, og være med på rakettoppskytinger på Andøya, slik vi gjør på våre kurs i romfartsteknologi, forklarer Iversen.

Han har etablert kontakt med et byrå som har spesialisert seg på slike opplevelsesopplegg, og arbeider nå med en utredning som vil vise om det er grunnlag for å starte slike parabelflyvninger. Eller om det bare må forbli en luftig plan.

lisa olstad

lisa.olstad@adm.ntnu.no