NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Redaktør:
Jan Erik Kaarø

Teknisk ansvarlig: 
Even Gran

 

Vil redde realfagene

Åpningen av det nye skolelaboratoriet på NTNU er kanskje det som skal til for å redde realfagene i Norge. Deltakerne på åpningsdagen var i hvert fall begeistret.

- Jeg får nesten lyst til å begynne på skolen igjen, utbryter Turid Østerli, lokal leder i Norske sivilingeniørers forening (NIF), som tirsdag var én av nærmere 70 deltakere på den offisielle åpningen for Skolelaboratoriet for matematikk, naturfag og teknologi. Lab’en har vært i drift i ett år, men etter en etableringsfase er det nå arbeidet starter for alvor.

Jenter liker realfag. Tirsdag fikk deltakerne, som hovedsakelig var lærere, i oppgave å blant annet lage en elektrisk motor på én time. Dette mestret faktisk de aller fleste. Det var også elevinnslag fra Rosenborg ungdomsskole, som presenterte arbeider de hadde utført i faget "teknologi og forming". Blant annet hadde de konstruert papirbroer som skulle være i stand til å tåle vekten av én kilo. For mange var det nok oppmuntrende i seg selv at alle elevene som deltok fra Rosenborg ungdomsskole, var jenter. Både lærere og andre kursdeltakere fikk mange gode praktiske tips om hva som kan gjøre realfag i skolen morsomt og spennende.

- Vi satset på en dag med praktiske aktiviteter for deltakerne og er veldig fornøyd med resultatet, sier leder av Skolelaboratoriet, Sissel Wedervam Mathiesen. Hun mener at synliggjøring av realfagene bør være et satsingsområde for NTNU.

Kurskvelder. Senere i høst vil det myldre av kurs og temakvelder i fjerde etasje i Realfagbygget. Lab’en skal gjennomføre videreutdanningskurs for lærere som senere kan ta med seg sine egne skoleklasser til laboratoriet og til rom som som har førsteklasses utstyr. Annet forsknings- og utviklingsarbeid rettet mot undervisning i realfag i skolen og mot rekruttering til real- og teknologifagene, står også på dagsorden for nykomlingen på NTNU.

tore HUGUBAKKEN

tore.hugubakken@adm.ntnu.no