NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Redaktør:
Jan Erik Kaarø

Teknisk ansvarlig: 
Even Gran

 

Vil lære leger å kommunisere

Flere fagmiljøer går nå sammen om å bedre kommunikasjonsferdigheter i undervisningen for lege- og sykepleierstudenter.

Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT), avdeling for sykepleier- ingeniør- og lærerutdaning, har sammen med Det medisinske fakultetet og Institutt for anvendt språkvitenskap nettopp søkt Forskningsrådet om støtte til et prosjekt som skal munne ut i bedre kunnskapsgrunnlag for å lage læreplaner, undervisningsmetoder og undervisningsmateriell. Prosjektet har en tre-årig ramme og innebærer blant annet opprettelse av en doktorgradsstilling.

Komplisert.
- Kommunikasjon er en komplisert handling, sier prorektor ved HiNT, Tale M. Guldal, og peker på flere eksempler hvor det etterlyses bedre ferdigheter i samtale mellom helsepersonell og pasienter. Også Forskningsrådet har ønsket et slikt prosjekt, slik at Guldal har stor tro på at det vil bli bevilget penger. Det overordnede målet er å forbedre kommunikasjonsundervisningen i medisiner- og sykepleier-utdanningen, mens et delmål er å utvikle felles begreper som dokumenterer informasjonen som skjer mellom pasienter og helsepersonell. Det endelige målet er å definere mål og metoder for kommunikasjonsundervisningen.

- Et viktig aspekt ved prosjektet er at det åpner for et konkret samarbeid mellom høgskole og universitetsmiljø, understreker Guldal. Høgskolen, som skal lede prosjektet, skal bidra med sin nære praksistilknytning og sin forskningsekspertise på det helsefaglige området, mens Anvendt språkvitenskap bidrar med kommunikasjonsforskning.

tore HUGUBAKKEN

tore.hugubakken@adm.ntnu.no