NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Redaktør:
Jan Erik Kaarø

Teknisk ansvarlig: 
Even Gran

 

FrP vil ta penger fra administrasjonen

To prosent mindre i statlige overføringer. Kraftig nedskjæring av administrasjonen og sterkere spesialisering mot teknologifagene. Dette har NTNU i vente om Norges for tiden mest populære parti - Fremskrittspartiet - kommer til makta.

FrPs kampsaker innen forskning og høyere utdanning er helt på linje med forslagene fra Mjøsutvalget, framhever Ursula Evje (bildet), stortingsrepresentant for FrP og medlem av Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

Selvstyre og spesialisering.
- Det er åpenbart at universiteter og høyskoler må bli mye mer selvstyrte. Det er ingen mening i at stortingspolitikerne skal bestemme på detaljnivå. Vi går også inn for en mye sterkere grad av spesialisering. Det er ingen grunn til at alle universitetene våre skal holde på med "alt", det vil si undervise og forske innenfor de samme fagområdene. Vi mener det er bedre å konsentrere aktiviteten på de områder som man behersker best.

- I dag har vi en uheldig konkurranse mellom distriktene. Det konkurreres om de samme midlene til den samme undervisningen, den samme forskningen og de samme studentene. Vi mener at dette er ufornuftig bruk av pengene og at det kommer verken studentene eller forskningen til gode, sier Evje.

Men hva skjer hvis alle universitene velger bort de samme fagene?

- Du tenker kanskje på de filosofiske fagene? Også der er noen dyktigere enn andre. Jeg tror ikke det er noen fare for at vi vil miste fag, poenget er at vi konsentrerer kreftene der vi har den beste kompetansen. Da styrker vi også muligheten til å hevde oss bedre internasjonalt.

Underlige kunstfag.
Hva med musikk- og kunstutdanningen?

- Kulturfagene lever en underlig tilværelse. Jeg tror vi må se nærmere på hele strukturen.

Har du eksempler på universiteter som er organisert etter "FrP-modellen". Noen idealer?

- Det er mange gode eksempler blant annet i USA. Men vi kan selvsagt ikke kopiere dem, vi må bygge opp vårt eget ut fra våre egne forutsetninger. Hovedpoenget vårt er at vi vil bruke midlene til forskning og undervisning på en bedre måte. Kvaliteten på høyere utdanning har blitt mye dårligere de siste tiårene. Dette har flere årsaker, blant annet at det har blitt mange flere studenter og at pengene blir kanalisert feil. Vi mener at pengene skal følge studentene. I dag gis en pengesum per hode. Det tas ikke høyde for at f.eks en medisinerstudent er mye dyrere enn en humanist.

Dere går inn for å kutte overføringene til høyere utdanning. Hvordan tenker du deg at dette kan gjennomføres uten at det går på bekostning av kvaliteten?

- Vi foreslår et budsjettkutt på mellom én og to prosent på den administrative siden. Den er for svulmende og kan barberes kraftig. Dette skal ikke gå på bekostning av undervisning og forskning. Det er ett av poengene med å gi enhetene sjølstyre. De får mulighet til å gjennomgå hele strukturen og kvitte seg med det overflødige.

Hvilke endringer går du inn for når det gjelder forskning?

- Vi må klart satse mye mer på forskning. Bruke mer penger på forskning, men også få mer igjen for dem. Det er innlysende at staten må bekoste grunnforskningen. Den kan ikke løsrives fra den enkelte student, som også er et statlig ansvar. Vi mener derimot at næringslivet må ta et større ansvar for anvendt forskning.

Kompensasjon.
FrP seiler i sterk medvind for tida og kan godt ende opp med å få den neste KUF-ministeren. Tar du jobben?

- Så lenge har jeg vært med i gamet, at jeg vet at det er en uriaspost. Så om jeg blir spurt, så ville jeg tenke meg lenge og godt om!

- Du skal få en godbit helt til slutt: FrP vil forslå at staten skal kompensere alle merutgiftene som oppstår på grunn av valutasvingninger med mer for studieplasser som kjøpes i utlandet. Vi mener det er feil at dette skal belastes utdanningsinstitusjonen som har kjøpt plassen.

synnøve ressem

synnove.ressem@adm.ntnu.no