NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Redaktør:
Jan Erik Kaarø

Teknisk ansvarlig: 
Even Gran

 

Nytt legesenter gir studenter praksis

Søndag ble landets -første treningsverksted for pasientkommunikasjon, Edda legesenter, offisielt åpnet. Senteret skal styrke undervisninga i pasientkontakt og bidra til en statusheving av fagområdet allmennmedisin.

Med etableringa av Edda legesenter i RiTs lokaler i Eirik Jarls gate er allmenn-medisinerutdanninga kraftig styrket. I starten er fire leger tilknyttet sentret, samtlige er ansatt ved Institutt for samfunnsmedisinske fag. Målet er å utvide staben med to kvinnelige leger.

Helt siden starten har Det medisinske fakultet i Trondheim lagt stor vekt på pasientkontakt og har eget kursopplegg for dette. Nå skal denne delen av undervisninga flyttes til det nyetablerte legesenteret. I et spesialinnredet kontor med enveisspeil får studentene trene seg i å snakke med pasienter under oppsyn av kyndige veiledere. Professor Niels Bentzen understreker at alt skjer i åpenhet og at pasientene får full anledning til å reservere seg mot å være prøvekaniner. Senteret har også topp moderne datautstyr som skal gjøre det lett å kommunisere med sykehuset og spesialistene i byen. - Men pasientene skal ikke legge merke til alt utstyret, samtalen mellom lege og pasient blir det viktigste, påpeker Edda-legene.

Edda-senteret er et samarbeidsprosjekt mellom Trondheim kommune, RiT og NTNU. Senteret skal fungere som et vanlig legesenter og er tilknyttet den kommunale fastlegeordninga. Pasientene blir registrert på en fellesliste, men får mulighet til å velge en lege som sin personlige lege. Legeteamet arbeider med en serviceerklæring som skal sikre at ventetida på legetimer blir så kort som mulig.

synnøve ressem

synnove.ressem@adm.ntnu.no