NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Redaktør:
Jan Erik Kaarø

Teknisk ansvarlig: 
Even Gran

 

alfakrøll:

Tips om søking på Internett

Monsteret av en informasjonsbank som vi kaller Internett, vokser seg stadig større.

Mer enn én milliard sider med informasjon ligger inne. For at vi skal finne fram i denne jungelen av opplysninger finnes det såkalte søkemotorer som med et stikkord som ledetråd finner fram de sidene som omhandler det aktuelle tema. Bare brøkdeler av et sekund er det som skal til for at disse søkemotorene presenterer en grei oversikt over sider på nettet som omhandler temaet. Utrolig.

For søking på nettet er det spesielt to forhold man bør være klar over:

Søker man for vidt og får for mange treff, er man like langt. Det gjelder derfor å søke taktisk, slik at man finner det som er mest aktuelt.

Å kunne skille "skitt og kanel" på nettet er viktig. Blant de mange sider med informasjon har det selvsagt også samlet seg mye grums, spesielt fordi redaktør/forlegger-funksjonen mangler for det som legges ut på nettet. Her er det fritt fram for alle, også det vi kan kalle "info-sjarlataner".

For å få gode råd om informasjonsjakt på nettet, har vi konsultert en av våre lokale eksperter, førstebibliotekar Even Flood. Han har lang erfaring i nettsøk, og holder også forelesninger om emnet. (Dragvoll 12.10, Gløshaugen 9.11). Flood arbeider ved DIANE-senteret (del av Riksbibliotekstjenesten plassert ved Universitetsbiblioteket) og har lagt ut en egen side på nettet som gir en oversikt over søkemotorer og vederheftige databaser på nettet (http://www.ub.ntnu.no/diane/wwwbibl.html).

Floods personlige favorittverktøy er Alta Vista, Northern Light og Google. AltaVista foretrekkes fordi den byr på de beste søkemulighetene, Northern Light fordi den opererer på en stor artikkeldatabase i tillegg til å søke på Web, og den presenterer resultatet av søket i tematiske mapper. Google rangerer funnene etter hvor mange referanser fra andre nettsteder det er til de aktuelle sider, og det gir en viss pekepinn om hvor nyttige sidene er. Fasts søkemotor "AllThe Web" er ikke blant Floods favoritter, først og fremst fordi den ikke tillater trunkering, dvs avkortning av søkeord.

Enkleste form for søk er at du gir ett søkeord. Er det et vanlig forekommende ord, vil du få så mange treff at du er like langt. Du bør derfor oppgi flere søkeord for å snevre inn området. Ordene skrives inn fortløpende, med et blankt felt som mellomrom. Søkemotoren vil først angi referanser der alle søkeordene forekommer. Settes det plusstegn foran søkeordene, betyr det at alle søkeordene med plusstegn må forekomme på en side for at det skal regnes som treff. Settes det minustegn foran ett av søkeordene, betyr det at treff der dette ordet forekommer, ikke skal tas med i resultatlista. Minustegnet er nyttig for å sortere ut uinteressante referanser.

En annen metode for mer eksakt søk er at man oppgir en frase: Da skrives tekst-strengen det skal søkes på, i anførselstegn, og det må være eksakt likhet med det som står i anførsel, hvis søkingen skal gi treff.

Her følger noen eksempler som illustrerer de nevnte teknikkene. Søkemotoren Alta Vista er brukt. Primært søkes det etter informasjon om veteranbilen Packard, og det er vist hvordan søket snevres inn for å fange interessante sider:

Søkestreng

Antall treff
Packard 830.000
Packard -Hewlett -Bell 60.000
+Packard +Automobile 4.300
"Packard automobile" 183

For å lære om mer avanserte søk, anbefaler vi Even Floods forelesninger eller boka "Internett" av Geir Maribu (Tapir forlag).

Neste gang skal vi se på vederheftigheten av Internett-sider - hvordan man skiller "skitt og kanel".

Praktisk bruk av IT

ITEA og EDB-HF inviterer i høst til en serie med forelesninger rundt praktisk bruk av IT - én serie på Gløshaugen og én på Dragvoll. Begge serier går torsdager kl. 1215 - 1400 - på Gløshaugen i auditorium Kjel2 og på Dragvoll i auditorium DVI. For mer informasjon, se http://www.itea.ntnu.no/desk/seminar/seminar.html, samt annonsering i Nettopp av hver forelesning.

arne asphjell

arne.asphjell@adm.ntnu.no