NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Redaktør:
Jan Erik Kaarø

Teknisk ansvarlig: 
Even Gran

 

historisk tilbakeblikk:

Ægtefødt barn av Brændevinssamlaget

Fort gikk det ikke, og det -var slett ikke enkelt. Men til slutt lyktes utrettelige -ildsjeler i å etablere Trondhjems Biologiske Stasjon i Heggdalen. I år feirer Biologen 100-årsjubileum.

Trondhjem biologiske stasjon (TBS) ble etablert som en stiftelse i 1900, etter flere års strid om stedsvalget. Da valget til slutt falt på Heggdalen, nær Trolla, var finansieringa den neste store utfordringa. Både privatpersoner og næringsvirksomheter spyttet i skåla uten at det forslo stort. Først da Trondhjems Brændevinssamlag lettet på pengesekken, ble det fart over sakene. Derfor ble TBS i mange år framover omtalt som "det ægtefødte barn av Brændevinssamlaget".

130 millioner larver. Hovedmålet med TBS var å drive praktisk-vitenskapelige, fiskeribiologiske undersøkelser. Forsterkning av den naturlige produksjonen av marine fisk i Trondheimsfjorden sto aller øverst på handlingslista. Dette gjaldt i første rekke rødspette (gullflyndre) og foregikk gjennom eggklekking og utsetting av larver. I den mest produktive perioden ble det satt ut rundt 130 millioner rødspettelarver årlig i Trondheimsfjorden og på Trøndelagskysten. Denne virksomheten pågikk helt til slutten av 60-tallet.

Internasjonalt nivå. Rundt 1970 ble virksomheten dreid i retning av ren marinbiologisk grunnforskning. I løpet av en 15-årsperiode ble de tekniske anleggene fornyet og den gamle stasjonsbygningen ble erstattet med et moderne bygg. TBS er i dag en moderne forskningsinstitusjon med velutrustede laboratorier og forskningsmessig spisskompetanse. TBS har ansvaret for undervisning i marinbiologi hovedfag ved NTNU og har vanligvis rundt 15 hovedfagsstudenter.

synnøve ressem

synnove.ressem@adm.ntnu.no

Kilder: Diverse jubileumsskrifter ved TBS v. Egil Sakshaug, Jon-Arne Sneli og Jarle Mork.