NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Redaktør:
Jan Erik Kaarø

Teknisk ansvarlig: 
Even Gran

 

360 kroner for å åpne ei dør

Mens de utenlandske konferansedeltagerne ventet på morrakaffe og wienerbrød, måtte Bodil Wold fra Geografisk institutt betale 360 kroner i "for tidlig"-gebyr for å få hentet ut godsakene som stod klar på kantina. Det var ennå en halvtime igjen til åpningstid.

Bodil Wold ved Geografisk institutt er sterkt kritisk til gebyrpolitikken som føres av kantina på Dragvoll. Hun mener at det er urimelig at det skal koste 360 kroner å hente ut varer som som står klar, så lenge de ansatte allerede er til stede og kunden kan bære varene ut selv.

- At det er et gebyr er forståelig, men 360 kroner er etter min mening noe drøyt. Gebyret kan i hvert fall ikke begrunnes med lønnsutgifter med mindre det trengs femten kantineansatte for å få åpnet døra, påpeker Wold. Hun er også kritisk til at kantina ikke åpner før klokka ti.

- I løpet av de siste seks-sju årene har åpningstida i kantina gradvis blitt flyttet til senere tidspunkt, og når de på toppen ilegger slike "for tidlig"-gebyr, synes jeg grensa er nådd, mener Bodil Wold.

Vil forfølge saken. - Hvis noen trenger betjening utenom kantinenes ordinære åpningstider, tar vi normalt et gebyr. Gebyret er imidlertid først og fremst myntet på de tilfellene der vi må sette inn ekstra folk, opplyser ass. kantinesjef Pål Bratteli i SIT Kafé. Han forstår at det kan virke urimelig med gebyr i Bodil Wolds tilfelle, og vil forfølge saken. Bratteli understreker imidlertid at det ikke er fritt fram bare man ser at det "er folk på jobb i kantina".

- De fleste ansatte kommer på jobb før åpningstid. Bakeren kommer for eksempel allerede klokka seks. Men alle disse har sine ting å gjøre, og har ikke mye tid å avse til kunder som kommer for å hente varer, understreker kantinesjefen.

even gran

even.gran@adm.ntnu.no