NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 
Studentaksjon skreddersydd for Ap?

Arbeiderpartiet trykker Studentaksjon-99 til brystet og gjør valgkampsak på de fem punktene aksjonsgruppa har satt i fokus.

Til Under Dusken (nr. 10) sier Nina Ruth Kristoffersen at «Arbeiderpartiet har de klareste svarene og er det eneste partiet som har utarbeidet en egen støtteerklæring som gir svar på alle punkter.» Hun levner ingen tvil om hvilket parti hun er mest fornøyd med. Arbeiderpartiets valgkampsaker sammenfaller med Student-aksjon-99.

Studentaksjon-99 er delvis drevet fram av Arbeiderpartisympatisører. Kristoffersen står selv oppført på kommunelista til Arbeiderpartiet, og lederen for Samfundet er valgt ut fra et «sosialdemokratisk» ståsted.

Det var kun Arbeiderpartiet som fikk utfordre Høyre i debatten på Samfundet 31. august som Studentaksjon-99 arrangerte. Begge partiene var positive til aksjonen og sakene de fremmet, men Arbeiderpartiet hadde flest konkrete lovnader til gruppa som representerer studentene.

Umiddelbar støtte

Til tross for at det ikke er blitt gjort et landsstyrevedtak om hvorvidt Arbeider-partiet støtter studentenes rett til å melde flytting fra sin hjemstedskommune til den kommunen de studerer i, er dette temaet blitt en viktig valgkampsak for Arbeiderpartiet i møte med studentene.

Fra Arbeiderpartiet kommunalt er det ikke snakk om en tilfeldig støtteerklæring.

- Dette er et resultat av en lengre bevisst politikk, sier Rune Olsø, Arbeider-partiets tredjekandidat i kommunevalget. Han mener at Studentaksjon-99 har tatt opp viktige saker som Arbeiderpartiet har jobbet lenge med.

- Vi har ingen problemer med å gi støtte til de fem punktene studentene trekker fram. Vi har hele tiden jobbet for at studentene skal få mer innflytelse. Arbeiderpartiets stortingsgruppe har gang på gang purret på regjeringen om å få studentvelferd på dagsordenen. Dette vil sentrumspartiene utsette til etter valget, sier Olsø.

- Er det ofte dere kan gi umiddelbar støtte til en annen interessegruppe på alle punkter?

- Nei, det er ikke ofte i det hele tatt.

- Er Studentaksjon-99 skreddersydd for Arbeiderpartiet?

- Nei, det er den ikke. Årsaken til at disse punktene samsvarer så godt med vår ideologi, er at de representerer en oppsummering av saker som Arbeiderpartiets kommunepolitikere har jobbet med i mange år. Studentene har hele tiden hatt kontakt med kommunepolitikerne, og det er studentene som skal ha æren for å fremme disse sakene.

Studenter i valgkamp

Studenttingsleder Nina Ruth Kristoffer-sen vil ikke være med på at Student-aksjon-99 profilerer saker som er skreddersydde for Arbeiderpartiets valgkamp.

- Jeg skulle ønske at alle partier hadde vært like ivrige som Arbeiderpartiet med å komme med støtteerklæring, og jeg skulle gjerne sett at alle partiene drev valgkamp på disse sakene, sier Kristof-fersen.

Pål Hellesnes, student og leder for Rød Valgallianse, har ikke blitt trukket inn i debatten ennå. Han er ikke overrasket over at Studentaksjon-99 får uforbeholden støtte fra Arbeiderpartiet. Han ser at de fem punktene som aksjonen legger fram er bra saker for Ap som gjør seg godt i valgkampen. Men Hellesnes påpeker at også RV støtter Studentaksjon-99, og mener at studentpolitikerne like gjerne kunne trukket fram Sosialistisk Venstreparti eller RV som et parti for studenter. Han legger til at hvis Studentaksjonen-99 skal tjene studentene kunne den vært mye tøffere på mange punkter - men da hadde aksjonen neppe vært tilpasset Arbeiderpar-tiets smak - slik den er nå.
 
Fakta

Et vesentlig punkt for Studentaksjon-99 er at studenter skal få rett til å melde flytting fra sin hjemstedskommune til den kommunen de bor i, og slik få innflytelse over den politikken som tar for seg studentenes hverdag. De øvrige punktene er å sikre seg bedre tilbud på kollektivtrafikken, lik rett til kommunale barnehageplasser, lik rett til sosialhjelp og høringsrett i saker som angår studentene. Initiativtakerene for aksjonen er lederen for studentparlamentet på HiST, Pål Sørensen, studenttingsleder Nina Ruth Kristoffersen og lederen for Samfundet Jon Egil Strand. De jobber sammen mot målet om mer studentmakt i Trondheim kommune.