NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 
Reportasje

Fysikkprofessor søker fadder: Som nyutnevnt fysikkprofessor er Randi Holmestad innlemmet i forgubbingens høyborg. Hennes stadige inntrengende latter og hurtige armbevegelser hadde trolig blitt luket bort i en fadderordning for nye professorer.

Mot veggen: Når du har opplevd to isbjørnangrep på kort tid, blir du ikke satt helt ut av spill om en isbjørn kløyver kajakken din i to, spiser opp maten din og isolerer deg i 12 dager.