NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 
Redaktøren har ordet:
Studentaksjon og stemmefiske

Det er noe forunderlig ved «Studentaksjon -99.» Studentene vil ha kommunepolitikerne til å diskutere en sak som politikerne egentlig ikke bryr seg noe om. For så lenge studentene ikke har stemmerett der de studerer, representerer de heller ingen appetittvekkende målgruppe for de samme lokalpolitikerne. Dermed har Studentaksjon-99 dradd i gang en debatt på sidelinja av kommunevalget.

Studentenes hovedkrav er å få lov til å avgi stemme ved studiestedet. Men dette er ikke en sak for lokalpolitikerne. Spørsmålet om vertskommunenes ansvar for studenter er et tema for rikspolitikken. Så hvorfor kjøres denne saken så hardt nettopp nå?

Det synes klart at Arbeiderpartiet har vært det partiet som best har evnet å respondere raskt og positivt på kravmenyen studentene har framsatt. Ap gir Studentaksjon '99 sin helhjertede støtte. Det er positivt. Men hvorfor har ikke studentene formådd å i større grad dra inn andre partier som også gir sin fulle støtte til kravene? I denne sammenheng er det vanskelig å ikke bite seg merke i det faktum at to av initiativtakerne til Studentaksjon '99, studenttingsleder Nina Ruth Kristoffersen og lederen for Samfundet Jon Egil Strand, begge er erklærte sosialdemokrater.

Vi betviler ikke at Ap lokalt mener alvor med sin helhjertede støtte til studentenes krav. Derfor forventer vi at de vil jobbe hardt for å få gjennomslag på sentralt Ap-hold: Det foreligger i dag ikke noe landsstyrevedtak om hvorvidt Arbeiderpartiet støtter studentenes rett til å melde flytting fra sin hjemstedskommune til den kommunen de studerer.

Det er et beklagelig faktum at lokalpolitikerne kan vandre valgdagen i møte uten å måtte forholde seg politisk til en vesentlig del av populasjonen i byen. Derfor bør stemmerett og studiested bli et tema også ved kommende riksvalg. Da håper vi Ap - og andre partier - støtter studentenes krav også på riksplan.

to