NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 
Ledelsen har ordet
Studentene og Trondheim

Ved årets immatrikulering deltok byens ordfører, ønsket velkommen til Trondheim og var i sin tale inne på byens oppgaver i forhold til studentene. Etter hennes oppfatning er det primært å sørge for gode kulturtilbud samt fysisk infrastruktur. Studenttingets leder talte også og orienterte om en underskriftsaksjon blant studentene med krav til kommunen om bedre tilbud til studentene og politisk innflytelse. Studenter kan ikke ta utflytting til studiestedet og faller derfor i mellom to stoler i mange sammenhenger. Et lite politisk etterspill fikk for øvrig ordførerens bemerkning om at hun ikke hadde noe imot at de ferdige kandidater reiste fra byen etter endt studium.

La meg ta det siste først. NTNU er det universitet som er minst regionalt i den forstand at vi i større grad enn de andre universitetene har mange studenter fra andre regioner. Det skyldes først og fremst at vi utdanner det store flertall av landets sivilingeniører, og studenter strømmer til oss fra alle landets fylker til disse studiene. Vi utdanner for Norge, og derfor skal også kandidatene spres utover hele landet. Så langt deler jeg ordførerens syn.

På den annen side ville både Trondheim og NTNU vært tjent med at en større del ble igjen i byen og gikk inn i virksomheter her. Vi trenger en større næringslivsaktivitet i regionen. Det ville sikre et mer solid fundament for kommune og fylke. For NTNU ville det gjøre det lettere å organisere prosjekt- og hovedoppgavetemaer for studenter og gi inspirasjon for forsknings- og utviklingsoppgaver knyttet til lokale bedrifter.

Den erfaring studentene får med byen, betyr mye for deres syn på å bosette seg her. Blir de spesielt godt mottatt med en direkte interesse og engasjement fra byens side, vil det skape større nærhet og tilhørighet enn om de betraktes som bare en rekke nye busspassasjerer, kinogjengere eller kunder til butikkene. Da vil flere velge å bli her. Det trenger Trondheim. Det er dessverre ikke helt riktig det tidligere ordfører pleide å skryte av: At Trondheim hadde mest intelligens per kvadratmeter. Hvis man måler med prosentvis befolkning med høyere utdanning, er det Bærum kommune som kommer øverst. Så jeg vil anmode Trondheim kommune om å se nøye på studentenes ønsker. Det dreier seg både om byens og NTNUs framtid.

EMIL SPJØTVOLL