NTNU-studenter virus-undersøkes

Forekomsten av Humant Papilloma virus blant kvinnelige NTNU-studenter skal nå kartlegges. Undersøkelsen kan bidra til å redusere risikoen  for å få livmorhalskreft.

Undersøkelsen vil bli foretatt av allmennpraktikere i Trondheim, samt ved Studentsamskipnadens Helsetjeneste. Faglig ansvarlig er forsker Finn Egil Skjeldestad. Administrerende overlege Terje Thommassen ved SiTs helsetjeneste skal, sammen med sine kolleger, stå for undersøkelsene hvor de medisinske prøvene vil bli tatt.
I Norge får 350 kvinner livmorhalskreft hvert år. Forekomsten av livmorhalskreft er ca 70 % lavere i Finland enn i Norge. Ved hjelp av celleprøver fra livmorhalsen og behandling av forstadier til livmorhalskreft kan man redusere forekomsten av livmorhalskreft i Norge inntil 70-80%. Stadig flere data tyder på at for å få forstadier til livmorhalskreft og eventuelt kreft, må man i mange år ha hatt infeksjon av et virus i livmorhalsen. Om dette viruset er direkte årsak til livmorhalskreft eller en nødvendig forutsetning for at cellene i livmorhalsen starter dannelsen av  kreftceller, vet man ikke noe sikkert om.
Forskningsmiljøene konkurrerer om å finne en effektiv vaksine mot dette viruset. Det finnes mange undergrupper av det, og bare noen få undergrupper er knyttet sammen med kreftutviklingen i livmorhalsen.  I denne forbindelse skal  Sintef Unimed utføre en viktig forstudie blant kvinner i Trondheim. Un-dersøkelsen skal skaffe grunnlagsdata til et vaksineprogram som skal hindre at kvinner utvikler livmorhalskreft. Viruset er ikke farlig i seg selv. Hos de aller fleste går infeksjonene tilbake av seg selv etter 6-8 måneder. Det som gjør det spesielt, er at alle kvinnene som har forstadier til livmorhalskreft eller kreft, har dette viruset i de omdannede cellene. Det finnes rundt 80 typer av HPV, men bare 15-20 av disse er relatert til kreft, hvorav igjen 2-5 undergrupper er spesielt aggressive, sier forsker Finn Egil Skjeldestad.
Rundt 900 unge kvinner i Trondheim, som er seksuelt aktive, blir i løpet av høsten og vinteren invitert til å være med i  undersøkelsen. Mange av disse vil være studenter. Studien skal gi data for i hvilken alder unge kvinner får sin første infeksjon, og hvor lenge den varer
- De kvinnelige studentene vil også selv ha nytte av å delta i undersøkelsen. Ikke minst blir de fulgt nøye opp medisinsk over en treårsperiode, sier overlege Thommassen.

TORE OKSHOLEN


forsida  nyheter  kronikk  innspill  kultur  debatt