Valget:

Ingen flere på banen

Det er sju uker igjen til valget. Men foreløpig har ingen flere kandidater meldt seg.
Professor Katrine Skretting annonserte sitt kandidatur til prorektorembetet i forrige utgave av Universitetsavisa. Fra før er det klart at sittende rektor Emil Spjøtvoll tar gjenvalg. Foreløpig ser det ikke ut til at de får noen utfordrere.
Universitetsavisa har snakket med en av «teknologiprofessorene» på Gløshaugen, Geir Moe, styrer ved Institutt for bygg og miljøteknikk. Professor Moe har sine kritiske merknader til rektor Spjøtvolls lederstil, men stiller seg stort sett positivt til gjenvalg av ham.
- Rektor Spjøtvoll har ikke vært så flink til å ta vare på hovedprofilen til universitetet. Han har ofte poengtert at NTNU ikke er bare teknologi, mens han burde vært flinkere til å minne om at NTNU også er teknologi. Men når det er sagt, må det framholdes at han har vært flink til å skape ro ved universitetet. Det er ingen liten prestasjon, når man tenker på de urolige tidene vi har vært gjennom, sier professor Moe.
- Føler du personlig at du kan gi din støtte til Katrine Skrettings kandidatur som prorektor?
- Foreløpig vet jeg for lite om henne, hvem hun er og hva hun står for. Det kan godt være at jeg kommer til å stemme på henne. Jeg ser poenget i å ha en prorektor fra hennes del av universitetet. Men man kan ikke bestemme seg før man vet hvilke kanditater man skal velge mellom, sier Moe.
Han beklager at ikke sittende prorektor Rigmor Austgulen tar gjenvalg.
- Jeg synes hun har gjort en god jobb, men det er bare å konstatere at hun ikke vil fortsette. Og da er det nok naturlig at prorektor fortsatt er en kvinne, sier han. - Dersom det ikke melder seg seriøse motkandidater til sittende rektor: Synes du det er beklagelig?
- Nei. Dersom ingen tunge kandidater stiller mot Spjøtvoll, kan det tolkes som en indirekte anerkjennelse av hans arbeid: At han har gjort en god jobb i en periode med mye turbulens og harde budsjettmessige reduksjoner, og slik sett fortjener fornyet tillit.
- Får Spjøtvoll din stemme?
- Det ser jeg ikke bort fra.

TORE OKSHOLEN
 


forsida  nyheter  kronikk  innspill  kultur  debatt