Studenter tegner et universitet

1000 ferske studenter ble møtt av en dramatisk utfordring da de ankom NTNU i forrige uke. Representanter for Altund - studentgruppa for alternativ undervisning - sto klar og «værsågod - tegn det utopiske universitet med egne ord. Dere har tre kvarter.»

- Naturligvis har en slik øvelse begrenset verdi, i alle fall i forhold til det som kommer fram av resultater. Det viktigste med en slik øvelse er at studentene øyeblikkelig - fra de setter sin fot på NTNU - får en forståelse for hvor viktig gruppearbeid er, sier fysikkstudent Kristian Mjøen fra Altund. Indøkstudent Per Kristian Vestre tror også at en del av studentene som kommer ferske til universitetet, har et negativt syn på gruppearbeid.
- Elever som kommer fra den videregående skolen og begynner ved NTNU, har ofte vært blant de flinkeste på skolen. Det er ikke sikkert gruppearbeid har vært en egnet undervisningsform for disse tidligere. Ved at de blir satt til gruppearbeid der de skal beskrive det «ideelle ? det utopiske» universitetet, oppdager de kanskje at gruppearbeid er en forutsetning for at kreativiteten skal blomstre.
- Har dette arbeidet noen verdi utover at studentene forstår verdien av gruppearbeid som arbeidsform?
- Vi har presentert resultatene for universitetsledelsen, og ledelsen vil nok ha nytte av å se hvordan ferske studenters rent umiddelbare beskrivelse av et ideelt universitet ser ut. Selv om  det neppe blir etablert rullende fortau med det første, smiler maskinstudent Kjersti Ottestad.

EINAR MYRENGET
 

Det utopiske universitetet - sett med førsteklassingens øyne:

Undervisning:
- Varierte læringsmetoder
- Samarbeid næringsliv/skole
- Ansvar for egen læring
- Engasjerte forelesere
- Mer praksis - mindre teori
- Entusiasme
- Tilfredsstilte lærere (!)
- Mindre klasser
- Gratis bøker
- Prosjektarbeid

Sosialt:
- Flerkulturelt
- Billige og bra boliger
- Gratis middag
- Eget kontor for hver student
- Svømmebasseng for rekreasjon
- Rullende fortau
- Ingen trapper
- Peace/love
 
 

Dette er Altund:

Altund er forkortelsen for «studentgruppa for alternativ undervisning. Altund er omlag ti år gammel og er initiert og drevet av studenter. For tida er det seks ansatte i Altund. De seks studentene er ansatt på stud.ass.-lønn på Pedagogisk institutt. I tillegg til å drive holdningsskapende arbeid blant studenter for alternative undervisningsformer, kan Altund vise til at deres arbeid har ført til konkrete omlegginger av undervisningsformene, f.eks. i matematikk.
Altunds mandat defineres for en stor del av studentgruppen selv. Viktig er det likevel at arbeidet ligger på et overordnet plan, og Altund beskjeftiger seg ikke med konkrete fagplaner.
 forsida  nyheter  kronikk  innspill  kultur  debatt