Ny avtale om kjøp av datamaskiner

Demokratisk prosess forut for avtaler om PC-levering
 

De siste fire årene har NTNU stort sett fått sine PC-er med tilbehør fra to firmaer. Nå har PC-leveransene for de kommende to år vært ute på anbud. 34 firmaer viste sin interesse, 14 deltok i anbudsrunden, og fire av disse har nylig inngått avtale med NTNU. Det er Telenor Bedrift (Trondheim), Dell Computer AS (Oslo), Ray Networks AS (Trondheim) og MIPS AS (Bergen). Avtalen har en verdi på rundt 50 millioner kroner.
Disse leverandørene representerer både norskbygde maskiner med standard komponenter; og de større utenlandske merkene. Telenor og Dell leverer henholdsvis Compaq- og Dell-maskiner, mens Ray og MIPS leverer EverCom og TCI.
Det er vanskelig å måle økonomiske besparelser på et marked som skifter så fort som datavaremarkedet, men det ligger i sakens natur at en regner med betydelige besparelser ved å holde seg til få leverandører.

Forventer lojalitet

Den største gevinsten tror man i MA-avdelingen likevel vil ligge i at maskinparken - som tradisjonelt har sprikt i alle retninger ved NTNU - nå blir mer standardisert, og at fakultetene/instituttene ikke behøver å bruke tid på kartlegging av marked og leverandører hver gang de skal ha seg en ny maskin. Tanken er også at bestilling av varer og tjenester skal samles på færre personer enn tilfellet er i dag.
Prosessen med å finne fram til utvalgte maskiner og forhandlere har vært sjeldent demokratisk, med representanter for alle NTNUs fakulteter, plenumsmøter og løpende tilbakemeldinger. MA-seksjonen vil opprettholde fakultetsrepresentantene som sine kontaktpunkter, og vil overlate til fakultetene å bestemme graden av sentralisering og standardisering. Til gjengjeld forventer seksjonen lojalitet overfor avtalene.
Når det gjelder Mac-maskiner, har NTNU en løpende avtale med Lindmac i Trondheim. Om denne avtalen skal opprettholdes, vil bli vurdert i løpet av høsten.

LISA OLSTAD
 


forsida  nyheter  kronikk  innspill  kultur  debatt