Fra Armenia til Trøndelag

Armensk regjeringsmedlem studerer trøndersk helsevesen og medisinerutdanning.

Den tidligere sovjetrepublikken Armenia har flust med sykehussenger og flere leger enn Norge, i forhold til innbyggertallet. Men de fleste sengene står tomme. Og det er slett ikke sagt at folk får den legehjelpen de trenger, der de bor. Landets helsestell er nemlig sterkt sentralisert.
Nå vil det nye regimet prøve ut en mer desentralisert modell, og legge om medisinerutdanninga. Og i forrige uke fikk NTNUs Institutt for samfunnsmedisin besøk av Armenias visehelseminister, Samuel Hov-hannisyan. Han har fått penger av Norges forskningsråd for å studere det norske primærhelsevesenet.

Kollaps

Armenia har en befolkning omtrent som Norges (3,7 millioner), men disse bor på et område som bare utgjør en tidel av Norges areal. Landet har vært uavhengig siden 1991, men sliter med de samme politiske og økonomiske problemene som de fleste andre tidligere sovjetrepublikker. I tillegg er det fortsatt preget av jordskjelvet i 1988, som ødela en tredel av bebyggelsen og drepte minst 25 000 mennnesker.
Det sovjetstyrte helsevesenet sørget nok for et rikelig antall leger (15 000), sykepleiere (35 000) og sykehus (170). Men helsetilbudet var sterkt sentralisert, og i dag har det på mange måter kollapset. Minst halvparten av sykehussengene står tomme, og mange leger og sykepleiere har ikke fått lønn på evigheter. Samtidig er det innført betalingssystem for sykehusopphold og operasjoner. Akutt hjelp og hjelp til visse pasientgrupper gis fortsatt gratis, men ellers kan et døgn på sykehus fort koste en månedlønn. Privatiseringa har begynt, først med apotekene og nå så smått med sykehusene. I 1984 var Armenias helsebudsjett på 27 millioner dollar. I dag er hele statsbudsjettet på dette beløpet.
- Vi mangler både penger og struktur, sier Hovhannisyan.

Vil innføre PBL
Visehelseministeren - som selv er indremedisiner - har fått norske forskningsmidler til et tre ukers opphold i Norge. Her har han besøkt Leksvik, Verdal og Levanger for å se på primærhelsestellet i norske kommuner; og han har vært på universitetsbesøk i Tromsø og Trondheim.
- Vi må lære å tenke annerledes og bruke de få pengene vi har,  maksimalt. Vårt mål er å overføre ansvaret for primærhelsevesenet fra hovedstaden til kommunene. I dag går 90 prosent av helsebudsjettet til sykehusene. På neste års budsjett vil vi bruke 50 prosent ute i kommunene, forklarer Hovhanni-syan.
Armenia har fått lån av Verdensbanken til utbygging av helseutdanninga, og har planer om å legge om medisinerstudiet. - Det jeg har sett av undervisningsmetoder her i Trondheim, som problembasert læring (PBL), er metoder som kan og bør overføres til universitetet i Armenia, sier visehelseminister Samuel Hovhannisyan.

LISA OLSTAD


forsida  nyheter  kronikk  innspill  kultur  debatt