Mye å lære av å jobbe «på gølvet»

ind¿k elkem De er morgendagens
ledere. De skal med tid og stunder iføre seg slips og filofax, og kan få stor
innflytelse på industriarbeidsplassene her til lands. Nå får de først
prøve seg nederst i
hierarkiet.

- Vi har lært mye om hvordan ledelse og organisasjonsstruktur i en bedrift fungerer. Vi har lært mye om bedriftskulturer og arbeidsmiljø. Vi har lært mye om forholdet mellom bedrift og lokalsamfunn. Og vi har lært mye av å diskutere våre erfaringer oss imellom.

Slik oppsummerer seks studenter ved studieretning for industriell økonomi og teknologiledelse sommerens «studier»: svett og støvete produksjonsjobbing i fire ulike Elkem-bedrifter.

At studenter sommerjobber både her og der, er ikke noe nytt. Men nytt, både ved NTNU og ved industrigiganten Elkem, er det at studenter håndplukkes til et langsiktig sommerjobbopplegg, der målet for studentene er refleksjon og læring  og målet for bedriften er langsiktig rekruttering og bedre kontakt med universitetet.

Det virkelige livet

Det var professor Morten Levin som fikk ideen om et langsiktig opplegg, der studentene allerede etter første årskurs kunne komme ut i virkelighetens verden, og se hvordan teorien stemte med realitetene: ? Det er den beste pedagogiske posisjonen vi kan gi dem for at de skal lære noe meningsfullt om organisasjon og ledelse. Når ferdige kandidater fra NTNU kommer inn i bedriftene, ser de ofte det hele ovenfra og ned. De har ikke nødvendigvis evnen til systematisk refleksjon over de erfaringene de gjør seg. Men sender vi studentene tidlig ut i produksjonen, vil de bygge opp en innsikt i det virkelige livet på en arbeidsplass ? en helt annen virkelighet enn det som kan simuleres og foreleses om i et auditorium. De vil med egne øyne se samspillet mellom samfunnsliv, bedriftsliv og familieliv. Kan studentene da nytte disse erfaringene, og sette dem inn i de teoretiske rammene, er det den beste ballasten de kan ha med seg ut, påpeker han.

Industrigiganten Elkem ble presentert for ideen, og tilbød straks seks sommerjobber for Levins studenter. Vårt mål er i første rekke å videreutvikle kontakten med NTNU, og å jobbe langsiktig med rekruttering, forklarer Elkems personaldirektør, Ola Steinar Mjell. Han ser et klart utbyttepotensial ved å opprette langsiktige kontrakter i studietida: Å lære en organisasjon å kjenne helt fra bunnen av, og jobbe tett opp til verdiskapingen, gir perspektiver. Moderne lederskap krever bred erfaring fra flere områder, kombinert med menneskelig klokskap og innsikt. Det er den typen ledere vi vil ha, og konkurransen om de beste blir bare tøffere og tøffere. Vi vil dessuten gjerne ha en føling med hvilken vei utviklinga går ved NTNU, og kunne påvirke fagets utvikling om det skulle være nødvendig.

Verd slitet

Dermed ble det sommerjobb på Ole Martin Grimsrud, Geir Arnhoff, Anne Thorsen, Ståle Njå, Asle Svanøe og Geir Espeskog. De dro til Elkem-bedrifter i Mosjøen, Kristiansand, Orkanger og Hardanger, der de tilbrakte mellom seks og ni uker som ordinære produksjonsarbeidere. Det var både varmt, slitsomt og møkkete, men alle de seks mener det var verd slitet. Underveis skrev de dagbøker om hva de så og opplevde, og prøvde å se det i sammenheng med hva læreboka sier om organisasjon og ledelse.

Noen så ting som med fordel kunne vært organisert annerledes og bedre. Andre fikk aha-opplevelser på hvordan en stor arbeidsplass faktisk er lokalsamfunnet, og hvor mye hele familier er villige til å stå på og trekke i samme retning for å dokumentere at de har en drivverdig arbeidsplass. Andre igjen kom opp i en situasjon med nedbemanning og fikk se hvordan det var for de som ble rammet. En av studentene oppdaget sammenhengen mellom mangelen på å få tildelt menings- og ansvarsfylte oppgaver, og dårlig arbeidsmoral.

Etterpå fikk alle studentene èn uke betalt av Elkem for å møtes og oppsummere erfaringene. ? Det var interessant å sammenlikne arbeidsstedene i en og samme bedrift, og se hvor ulike bedriftskulturer kan være. Vi lærte kanskje vel så mye av dette etterarbeidet, tror de.

En av bedriftene fant studentenes rapport så interessant at den vil bli brukt som et ledd i bedriftenes videre utvikling.

Langsiktig

Nå diskuterer NTNU og Elkem mulighetene for en langsiktig avtale med systematisk opplæring på flere nivåer. Hvis de seks fortsetter, vil de år for år bli plassert andre steder i bedriften for å lære mest mulig om ulike kulturer i samme bedrift. ? På lang sikt kan et slikt opplegg utvides til å vare hele studietida, gjerne kombinert med prosjektarbeid og diplomoppgave. Det vil gi begge parter en unik mulighet til å vite maksimalt om hverandre før vi gjør våre valg, understreker personaldirektør Mjell.

Professor Levin er særdeles fornøyd med sine studenter etter denne første sommeren. ? Rapportene deres viser en rekke spennende, innsiktsfulle refleksjoner som jeg ikke hadde forventet på så kort tid. Jeg er virkelig imponert, sier han.


LISA OLSTAD
LARS KR. IVERSEN (FOTO)