Første Forny-prosjekt fra Dragvoll

For første gang er Forny-prosjektet fødselshjelper for et firma med utgangspunkt i Dragvoll-miljøet. «Din mening» er barnets navn.

Cand. polit. Arve Østgaard er først med så mangt. Han tilhørte det første kullet som begynte å studere statsvitenskap ved Universitetet i Trondheim, han var den første statsviter med hovedfagseksamen fra nyskapningen NTNU, og han er den første Forny-gründer med bakgrunn i Dragvollmiljøet. I fjor startet han meningsmålingsinstituttet «Din mening».

Nå har Sintef/NTNUs fødselshjelper for kommersiell gründervirksomhet, Nyfotek/ Forny Midt-Norge, veiet «Din Mening» og funnet det tungt nok til å satse på. Det betyr at det unge firmaet får profesjonell hjelp til å etablere kontakter ute i markedet ? med rådgivere, kunder og annet folk som kan hjelpe firmaet videre ?, hjelp til å lage en forretningsplan, til å danne et aksjeselskap og til å etablere et profesjonelt styre.

? Vi har på mange måter levd et skjermet liv ved universitetet. Vi forstår oss på det offentlige og på organisasjonene, men har mye igjen å lære når det gjelder markedet og livet der ute. Det er godt å få hjelp fra folk som kjenner virkeligheten, sier Østgaard, som i løpet av sommeren har knyttet til seg to nye medarbeidere: Arne Moe og Roar Håskjold. Begge er cand.polit. fra Institutt for sosiologi og statsvitenskap, og Moe arbeider fortsatt som stipendiat der. Det de tre har til felles, er en faglig plattform og en gammel drøm om å bruke det de har lært MeningsmŒling på Dragvoll, til å drive for seg selv.

Faglig stolthet

Selv om bruken av meningsmålinger her til lands er i ferd med å gå rett til himmels, blir det neppe noen stor arbeidsplass av «Din mening». Levebrød for en god håndfull mennesker er hva de tre nåværende medarbeiderne regner som realistisk. ? Vi verken kan eller vil konkurrere på markedsundersøkelser om tannpasta; vi spesialiserer oss innen det vi er best på, forklarer de tre.

Og det de er best på, er det de har lært på Dragvoll: måling av politisk atferd, og kartlegging av livet i kommuner og større organisasjoner. ? Lokalpolitikere, for eksempel, vil helst ha en undersøkelse i ryggen før de fatter vedtak. Å kartlegge ulike strømninger og preferanser gir dem et bedre grunnlag for vedtak, forklarer Østgaard. Firmaet tilbyr derfor denne type markeds- og brukerundersøkelser, så vel som landsomfattende meningsmålinger; innsamling og analysering av data; optisk lesing av data; helse-, miljø- og sikkerhetsundersøkelser; profilundersøkelser; og måling av ansattes holdninger.

Det finnes allerede seks store og to mindre meningsmålingsfirmaer her til lands, og bildet av Davids kamp mot Goliat kan være nærliggende. Østgaard, Moe og Håskjold mener likevel de har gode kort på hånden: ? Vi har alle samfunnsvitenskapelig utdannelse på høyt nivå, fra et institutt som er kjent for sterk vektlegging av metode. Vi har en faglig tyngde og en faglig stolthet og kan skilte med kvalitetsnormer vi aldri vil fravike. Vi vil være tro mot det vi har lært, lover de.


TEKST OG FOTO: LISA OLSTAD

flere nyheter

Forsiden