HiST vil etablere virtuelt universitet

Slik kan Midt-Norge møte IT-utfordringen fra Fred Olsen og Fornebu: Ved å etablere et landsomfattende senter for IT-basert fjernundervisning. Og kanskje på sikt: Etablere et virtuelt universitet med base i Trondheim

Det er det aktive IT-miljøet ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) som er initiativtager og som nylig presenterte sine planer for planleggingsminister Bendik Rugaas. HiST har allerede lang erfaring med fjernundervisning pr. data, men tar nå et krafttak for å utvide tilbudet og legger ikke skjul på at ønsket er å kunne utdanne studenter i alle fag og alle grader.

En viktig del av bakgrunnen for at høgskolen satser på dette tilbudet nå, er den omtalte statlige etter- og videreutdanningsreformen. Formelen går ut på å la studentene ta de fag de vil og de vekttall de må ha ? men at de kan gjøre det hjemmefra uten å flytte til f.eks et universitet.

- Etter- og videreutdanningsreformen er en plan, men for at den skal bli virkelighet, trenger vi konkrete forslag og ideer. I så måte har dere kommet langt og dere har derfor et konkurransefortrinn, sa planleggingsminister Rugaas da han fikk presentert planene.

Nitol

Høgskolen i Sør-Trøndelag samarbeider i dag med Høgskolen i Agder, Høgskolen Stord/ Haugesund og Norges teknisk naturvitenskapelige universitet i nettverket Nitol. Dette er en forkortelse for «Norgesnettet med IT for Open Læring». Det er dette samarbeidet HiST på litt lenger sikt foreslår skal bli Norges Nettverks Universitet (NNU) et eget universitet med egne studieplaner og egne eksamenspapirer.

- Det er kanskje litt ambisiøst å ønske at dette tilbudet når det står ferdig får status som et eget, femte universitetet i Norge, men i prinsippet skal Hist-Rugaas NNU kunne gi landet høyeste utdanning over datanettet. Det sier Knut Munkebye, instituttstyrer ved Institutt for databehandling ved Høgskolen i Sør-Trøndelag.

Samarbeid med
industrien

Allerede i dag gir HiST fjernundervisning til over 800 studenter spredt over hele verden - mer eller mindre. I mange tilfeller er det bedrifter som betaler utdanning for sine ansatte - slik at de fortsatt kan bo og arbeide på hjemstedet men skaffe seg høyere utdanning over datanettet.

Tanken om et Norges Nettverks Universitet lokalisert til Trondheim, betyr ikke at at ansvaret for fagenes innhold ligger hos HiST. Derimot ser høgskolen det som naturlig at senteret i Trondheim organiserer nye studietilbud i samarbeid med institusjoner og kjøperne av tjenesten (dvs bedrifter), at man driver forskning på nettbasert undervisning og at man samler de internasjonale kontaktene her. Videre ser man for seg at all administrativ organisering legges til Trondheim

Planleggingsminister Bendik Rugaas var åpenbart fornøyd med det han fikk høre, men at Høgskolen i Sør-Trøndelag har lite penger, var en klagesang han hadde hørt før.

- Det er ikke min stil å reise rundt og dele ut penger. Men når fjernundervisningen er på plass og dere har fått strukturert det hele, tror jeg nok pengene kommer, sa Rugaas.

Og mer konkret kan i alle fall ikke en avtroppende statsråd bli.
 

Studerer ved HIST - bor i Kristiansund

hist1Erik Vårdal (26) fra Kristiansund er en av de drøyt 800 studentene som har glede av HiSTs fjernundervisngstilbud. Akkurat nå satser han på 10 fag innen datateknologi, og oppgavene er lagt ut på Internett. Så fra godstolen hjemme i Kristiansund følger han undervisninga som skal gi ham 20 vekttall i løpet av et vanlig studieår. 

- Det var i fjor høst jeg startet. Jeg er interessert i data, og ville ha en utdanning. Jeg kom i kontakt med HIST, og hadde to muligheter: Enten å skaffe meg hybel, ta opp studielån og flytte til Trondheim - eller å bli hjemme og følge undervisningen på skjermen. Jeg valgte det siste, og jeg synes det har gått veldig bra. For den som av ulike grunner vil bli på hjemplassen, anbefales fjernundervisning på det varmeste, sier Erik Vårdal.

NTNU hilser velkommen

conradi

Professor Reidar Conradi, styrer ved Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap ved NTNU, synes initiativet fra Høgskolen i Sør-Trøndelag er bra, men presiserer at dette bør være et fellesprosjekt.

- Høgskolen og universitetet har de siste årene vært sammen om å bygge opp et betydelig fjernundervisningstilbud. Faktisk er HiST og NTNU pionerer i Norge på dette området. Enkelt beskrevet snakker vi om en stor brevskole på Internett, hvor mer avansert teknologi etter hvert kan bli aktuelt.

- HiST-prosjektet faller utenfor ramma for IT-satsing på Fornebu ?

- Ja. Men med den teknologien vi har, er det ingen grunn til å sentralisere virksomheten på Fornebu. Vi kan like gjerne bygge opp et senter i vår del av landet. Vi vet at næringslivet er interessert, forskermiljøene er interessert, og da kan vi like gjerne bygge en IT-næringspark i Trondheim.

- Bør NTNU unngå å delta på Fornebu ?

- NTNU er jo ikke bare et regionalt universitet, vi har også et nasjonalt ansvar. Så av den grunn bør vi delta. På den annen side ser jeg gjerne at vi bruker enda flere krefter på å delta i oppbyggingen av et lokalt senter. Samarbeidet med HiST passer fint inn et slikt mønster, og bør derfor ha vår fulle støtte, sier professor Reidar Conradi.


EINAR MYRENGET
LARS KR. IVERSEN (FOTO)
 
flere nyheter

Forsiden