NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Redaktør:
Jan Erik Kaarø

Teknisk ansvarlig: 
Even Gran

 

Rekordbesøk ved Vitensenteret

Dårlig sommer betyr mye besøk ved Vitensenteret. I juni og juli ble det satt besøksrekord, med til sammen 12 500 besøkende.

Daglig leder for Vitensenteret, Atle Kjærvik (t.v.), og Jens Hegstad har bygd bilkrasj-simulatoren Bråstopp. I simulatoren sitter du godt fastspent i et bilsete som sklir nedover et skråplan. Toppfart i bunnen av bakken er 10km/t, og det er nok!

De fleste besøkende kommer fra nærområdet, og daglig leder Atle Kjærvik ønsker flere gjester fra nabofylkene. Science Circus - det rullende vitensenter som drives av Teknoteket i Oslo - kommer til Møre denne høsten, og tidligere erfaringer viser at dette vil bidra til et økt tilstrømning av møringer til Kongens gate 1 i høst.

Mange nyheter.
I bilkrasj-simulatoren Bråstopp blir du sendt nedover et skråplan fastspent i et bilsete, og får føle hvordan det er å bråstoppe i 10 km/t. Du kjenner det i skuldrene etterpå. - En hovedhensikt med bilkrasj-simulatoren er nettopp å lære publikum, spesielt barn og unge, at fart er farlig, sier Kjærvik.

I hvelvkjelleren bygges nå et geologisk laboratorium i samarbeid med Norges Geologiske Undersøkelse. I en annen del av kjelleren etableres en hule for Lego-eksperimentering. Lego MindStorm er en videreføring av teknisk Lego som tillater bygging av datastyrte Legomodeller. Lego-laboratoriet utvikles i samarbeid med Teknisk Ukeblad og Norske sivilingeniørers forening (NIF).

Mangler plass og penger.
Plassen begrenser mulighetene for nye modeller og nye aktiviteter i øyeblikket. En egen gruppe som skal arbeide med å få finansiert og bygget glasstak over bakgården, er etablert. Et "helårs" indre gårdsrom vil gi nytt armslag for senterets aktiviteter. Prosjektet er kostnadsberegnet til ca. fire millioner kroner. En søknad er sendt til sentrale myndigheter, og det arbeides med andre finansieringsmuligheter.

Til vanlig drift blir ressursene også litt knappe dette året. Kjærvik regner med et driftsunderskudd på ca 400 000 i år 2000. Lønnsutgifter er budsjettets største post.

Tekst og foto: Arne Asphjell