NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Redaktør:
Jan Erik Kaarø

Teknisk ansvarlig: 
Even Gran

 

Falske vitnemål er big business

Falske grader fra Brentwick University er ett av mange tilbud om rask akademisk statusheving. Såkalte «Diploma Mills» er big business, med en årsomsetning som antas å ligge i området 200 millioner dollar årlig. Internett har bidratt til økt omsetning.

Søk på nettet etter Brentwick University (se forrige nummer av Universitetsavisa) ga ingen treff i oversikter over engelske læresteder. Kun ett sted fant vi Brentwick oppført. Hos ICDE International Council for Open and Distance Education. ICDE er en respektert organisasjon med hovedsete i Oslo, og vi fant både NTNU og Norwegian Institute of Technology (!) på medlemslisten for denne organisasjonen.

Ana Maria Perona Fjeldstad hos ICDE kan fortelle at de har fått flere henvendelser om Brentwick og at institusjonen nå er suspendert fra deres medlemsliste for å bli gått nærmere etter i sømmene. Det gikk fram av kontakten med Brentwick at nye medlemmer ikke blir sjekket. De betaler medlemsavgiften og blir dermed automatisk registrert. Det eksisterer heller ingen artikkel i statuttene om ekskludering, men Brentwick-affæren medfører at dette nå vil bli tatt opp til ny vurdering.

Stadig nye forkledninger
Ved nærmere saumfaring av nettet fant vi flere interessante referanser på Brentwick University, men ingen som styrket vår tiltro til lærestedet snarere det motsatte. Salg av akademiske grader er en avansert business med forgreninger til mange land og med mange involverte personer.
Det er ikke en privatperson med laserskriver på kjøkkenet som står bak dette. «This is a big-time operation», sier John Bear i El Cerrito California, ekspert på fenomenet «Diploma Mills» som det blir kalt i USA. Salg av falske vitnemål har vært drevet i mange år. Nye tiltak blomstrer opp, og gamle skifter forkledning. Brentwick University viser seg å være et nytt lærested i en lang rekke: University of San Moritz, University of Palmers Green og Harrington University var forgjengerne, og nå ligger det nok an til nytt hamskifte.
Virksomhetens internasjonale tilsnitt er sannsynligvis en bevisst strategi for å unngå å bli tatt for tvilsom business. På e-posten som Brentwick pøser ut, oppgir de et amerikansk telefonnummer. Svaret kommer fra England, og eventuelle innbetalinger skal skje til et firma på Kypros.

Store fortjenester
God business er det også. Eksperter innen feltet antar at totalomsetningen kan være om lag 200 millioner dollar årlig. Ifølge Seattle Times reiste staten Louisiana i USA i 1998 rettssak mot en tidligere hypnotisør (!) som sto bak en falsk utgave av Columbia State University. Hypnotisøren hadde hanket inn 16 millioner dollar fra lettlurte sjeler med appetitt på akademisk status.

En bombe i CV-en
Presentasjon på nettet av egen CV er ikke særlig lurt hvis den inneholder en akademisk grad kjøpt på postordre. En amerikansk dame som har lagt ut sin CV på nettet med en «honorary Ph.D» fra Brentwick University, ble for eksempel raskt omtalt i en diskusjonsgruppe om falske grader. I Tyskland ble «årets forretningskvinne» skandalisert da det viste seg at hun hadde Brentwick University på sin CV.
Å føre opp en falsk grad på din CV blir som å legge inn en tidsinnstilt bombe i din karriere, sier den amerikanske eksperten John Bear.Mer om falske grader på nettet:

Brentwick University:
http://henryheston.com/brentwick/

CV med Ph.D. fra Brentwick:
http://members.home.net/eac8/page9.html

Avsløring av årets forretningskvinne i Tyskland:
http://ls11-www.informatik.uni-dortmund.de/people/kursawe/JG/spiegel.html

Billigste vitnemål på nettet:
http://www.cooldegree.com/

Diskusjonsgruppe om falske grader:
http://ww2.itoday.com/jobs-careers/transportation/wwwboard/wwwboard.html

Av Arne Asphjell