NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Redaktør:
Jan Erik Kaarø

Teknisk ansvarlig: 
Even Gran

 

NTNU-brosjyre med 50% annonser

Vitenskapsmuseet har laget en ny presentasjonsfolder. Av tolv sider er seks satt av til reklame. - Du kan nok si at dette er problematisk, medgir Gunnar Holt i museumsadministrasjonen.

Skal avdelinger og institusjoner som hører innunder NTNU, få lov til å ta reklameinntekter? Vitenskapsmuseets siste folder er stort sett fullfinansiert med annonseinntekter. Nøyaktig halvparten av de tolv sidene er satt av til ordinær kommersiell reklame. Hotellkjeder, strømleverandører og fotobutikker reklamerer for sine tjenester.

Det er ikke noe nytt at skriftlig NTNU-materiell slipper til annonsører. Det har imidlertid begrenset seg til tekstreklame for bedrifter og institusjoner som har vært direkte involvert i aktivitetene som brosjyremateriellet handler om - som sponsorer eller samarbeidspartnere. Men i dette tilfellet har Vitenskapsmuseet overlatt arbeidet med brosjyren til en bedrift i Oslo, Museumsguider AS. Bedriften har fått frie hender til å selge reklame, så lenge den ikke overstiger femti prosent av spalteplassen. Universitetslektor Gunnar Holt ved Museumsadministrasjonen medgir at reklamefinansierte trykksaker er problematisk.

- Vi ser innvendingene. Men det viktige for oss har vært å kunne produsere en brosjyre med svært små omkostninger, og det har vi klart, sier Holt. Museet kom selv med forslag til mulige annonsører, men hadde ingen endelig kontroll over hvilke annonser som ble tatt med.

- Vi synes ikke dette blir for kommersielt. Sannsynligvis kommer vi til å gjenta forsøket til neste år, sier Gunnar Holt.

Markedsdirektør Wilhelm Front i Museumsguiden opplyser at ved siden av Vitenskapsmuseet har bedriften også Ringve Museum og Erkebispegården som kunder.

- Vi tjener ikke all verden på dette, forsikrer Front.

Av Tore Oksholen