NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Redaktør:
Jan Erik Kaarø

Teknisk ansvarlig: 
Even Gran

 

Redaksjonsråd for Universitetsavisa

Kollegiet oppnevnte på møtet 20. september følgende medlemmer til redaksjonsrådet for Universitetsavisa: Kari Melby, professor ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier, Erik Lund, fakultetsdirektør ved Fakultet for bygg og miljøteknikk, Arild Skaug Hansen, avdelingsleder ved Forskningsseksjonen DMF, Erling Paulsen og Marte Lerberg Kopstad, studentrepresentanter.

I tillegg er stedfortredende kanalsjef i NRK P1, Tormod Kjensjord, oppnevnt som eksternt medlem i rådet. Det er første gang Universitetsavisas redaksjonsråd har medlemmer fra utenfor NTNU, og hensikten med utvidelsen er først og fremst å bringe mediefaglig kompetanse inn i rådet.

I henhold til retningslinjene er rådets oppgave er først og fremst å bistå redaksjonen i saker som angår den redaksjonelle linje. Arbeidet er rådgivende og omfatter ikke styrefunksjon.

Det nye redaksjonsrådet skal sitte ut 2001.